API Reference

Google oferuje kilka narzędzi ułatwiających tworzenie aplikacji, które pobierają dane z YouTube Analytics.

  • Aplikacje powinny używać interfejsu YouTube Reporting API, jeśli pobierają dane i przechowują je w magazynie danych, oraz udostępniają narzędzia do filtrowania, sortowania i wydobywania danych.
  • Aplikacje powinny używać interfejsu YouTube Analytics API do pobierania raportów niestandardowych z YouTube w odpowiedzi na interakcje użytkowników.
Narzędzia
Eksplorator interfejsów API Eksploratora interfejsów API możesz testować i debugować. Narzędzie umożliwia autoryzację żądań i wyświetlanie odpowiedzi interfejsu API.
Biblioteki klienta Biblioteki klienta interfejsu API Google, które są dostępne dla wielu języków programowania, mogą znacznie ułatwić implementację interfejsu API. Dodatkowo w sekcji Przykłady znajduje się wiele przykładów kodu, które korzystają z bibliotek klienta do pobierania danych z YouTube Analytics.

Pod poniższymi linkami znajdziesz dokumentację bibliotek klienta interfejsu Google API:
Przykładowe fragmenty kodu Repozytorium youtube/api-samples na GitHubie zawiera wszystkie przykłady kodu dostępne na karcie Przykłady.