Przegląd

Portfel Google dla transportu publicznego ma 2 różne rozwiązania zwane pętlami zamkniętymi:

  1. Emulacja kart zamkniętych
  2. Możliwość zapisywania i przekazywania tokena reprezentującego konto backendu

W obu przypadkach te karty transportu publicznego mogą być używane tylko w sieci przewoźnika.

Emulacja kart typu closed loop

Portfel Google dla transportu publicznego umożliwia emulowanie kart transportu publicznego w przypadku popularnych przewoźników, takich jak MIFARE DESFire i MIFARE Plus, CMD2 (ITSO). Działa to tak samo jak fizyczna karta, w której telefon jest źródłem informacji, a telefon emuluje działanie typowej karty plastikowej.

Dzięki temu operatorzy transportu publicznego mogą publikować karty wirtualne z tymi samymi protokołami, które są używane przez istniejące walidatory cen. Najlepiej sprawdza się w przypadku agencji ze złożonymi zasadami dotyczącymi terminali, które nie chcą włączać systemu działającego na koncie.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Wymagania wstępne.

Karty oparte na kontach z tokenami na telefonie

Portfel Google dla transportu publicznego uruchamia nowe rozwiązania oparte na kontach, w których przewoźnik utrzymuje konto backendu dla każdego użytkownika. W takim przypadku telefon zawiera tylko identyfikator konta, a źródłem danych jest serwer przewoźnika. Przypomina to typowy model konta bankowego.

Portfel Google obsługuje tokeny transportu publicznego oparte na EMVCo, opisane tutaj jako karty prywatnej etykiety (PLC) i pełni funkcję identyfikatora konta. To rozwiązanie wykorzystuje tę samą technologię co płatności typu open loop za przesyłanie danych do terminala, ale można z niej korzystać tylko w sieci przewoźnika.

Operatorzy komórkowi, którzy obsługują już płatności typu open loop, mogą skorzystać z tej samej technologii opartej na EMVCo do weryfikacji cen.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Wymagania wstępne.

Rozwiązanie

Przewoźnicy, którzy integrują się z jednym z tych rozwiązań, mogą umożliwić użytkownikom zakup i przechowywanie wirtualnej karty transportu publicznego na urządzeniu mobilnym. Karty mogą zawierać saldo przedpłacone, karty lub jedno i drugie. Karty zawierają ważne informacje, takie jak saldo i informacje o biletach, takie jak data ważności, ważność karty, ostatnie transakcje czy historia podróży.

Użytkownicy mogą też doładowywać saldo lub kupować dodatkowe bilety bezpośrednio w Portfelu Google lub za pomocą własnej aplikacji transportu publicznego. Minimalna różnica w wyglądzie interfejsu między kartą zamkniętej karty a kartą opartą na koncie jest minimalna.