อัปเดตเกี่ยวกับสแปมของ Google Search และเว็บไซต์ของคุณ

ขณะที่ระบบอัตโนมัติของ Google สำหรับตรวจจับสแปมการค้นหาทำงานไปอย่างต่อเนื่อง เราก็ทำการปรับปรุงที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบเป็นครั้งคราว ซึ่งเราเรียกการปรับปรุงนี้ว่าอัปเดตเกี่ยวกับสแปม และแชร์เวลาที่มีการอัปเดตในรายการอัปเดตเกี่ยวกับการจัดอันดับของ Google Search

ตัวอย่างเช่น SpamBrain เป็นระบบป้องกันสแปมด้วย AI เราปรับปรุงระบบดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อให้ตรวจหาสแปมได้ดีขึ้นและช่วยดูแลให้ระบบตรวจจับสแปมประเภทใหม่ๆ ได้

เว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตเกี่ยวกับสแปมควรอ่านนโยบายสแปมของเราเพื่อให้แน่ใจว่ากำลังปฏิบัติตามนโยบายเหล่านั้น เว็บไซต์ที่ละเมิดนโยบายอาจมีอันดับต่ำกว่าในผลการค้นหาหรือไม่ปรากฏในผลการค้นหาเลย การทำการเปลี่ยนแปลงอาจช่วยให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีขึ้นหากระบบอัตโนมัติของเราเรียนรู้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนว่าเว็บไซต์เป็นไปตามนโยบายสแปมของเราแล้ว

ในกรณีของการอัปเดตสแปมลิงก์ (การอัปเดตเพื่อจัดการกับสแปมลิงก์โดยเฉพาะ) การเปลี่ยนแปลงที่ทำอาจไม่ช่วยในเรื่องการปรับปรุง ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อระบบของเรานําผลกระทบที่ลิงก์สแปมอาจมีออก ประโยชน์ใดๆ ต่อการจัดอันดับที่ลิงก์อาจทำไว้ให้กับเว็บไซต์ก่อนหน้านี้จะหายไป ประโยชน์ต่อการจัดอันดับที่อาจได้จากลิงก์เหล่านั้นจะไม่สามารถกู้คืนได้