REST Resource: conferenceRecords

Kaynak: ConferenceRecord

Bir alanda yapılan tek bir toplantı örneği.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "startTime": string,
  "endTime": string,
  "expireTime": string,
  "space": string
}
Alanlar
name

string

Tanımlayıcı. Konferans kaydının kaynak adı. Biçim: conferenceRecords/{conferenceRecord}; burada {conferenceRecord}, bir alandaki her çağrı örneği için benzersiz bir kimliktir.

startTime

string (Timestamp format)

Yalnızca çıkış. Konferansın başladığı zaman damgası. Her zaman ayarlı.

endTime

string (Timestamp format)

Yalnızca çıkış. Konferansın sona erdiği zaman damgası. Geçmiş konferanslar için ayarlandı. Konferans devam ediyorsa ayarı iptal edin.

expireTime

string (Timestamp format)

Yalnızca çıkış. Bu konferans kaydı kaynağının silinmesi için sunucu tarafından zorunlu kılınan son kullanma zamanı. Kaynak, konferans sona erdikten 30 gün sonra silinir.

space

string

Yalnızca çıkış. Konferansın yapıldığı alan.

Yöntemler

get

Konferans kimliğine göre konferans kaydı alır.

list

Konferans kayıtlarını listeler.