Dokumentacja interfejsu Location Select API

Interfejs Location Select API jest wywoływany za pomocą narzędzia gRPC lub REST. Korzystając z tego przewodnika, możesz w drugim oknie otworzyć odwołanie do interfejsu API wyboru lokalizacji.

Przykłady w tym przewodniku są w języku Java. Implementacja jest podobna w innych językach. Interfejs Location Select API jest zgodny ze wskazówkami dotyczącymi interfejsu API Google i stylem dostosowanym do zasobów. Znajomość niestandardowych metod może ułatwić dostęp do interfejsu API.