Dokumentacja interfejsu Location Select API

Interfejs Location Selection API jest wywoływany za pomocą gRPC lub REST. Korzystając z tego przewodnika, możesz dla wygody otworzyć w drugim oknie dokumentację interfejsu Location Selection API.

Przykłady w tym przewodniku są utworzone w Javie. Podobna implementacja jest też w innych językach. Interfejs Location Selection API jest zgodny z przewodnikiem API projektowania interfejsu Google i jego stylem opartym na zasobach. Znajomość metod niestandardowych może ułatwić dostęp do interfejsu API.