Przegląd odsyłaczy

W tej sekcji znajdziesz więcej informacji o 3 głównych elementach integracji z funkcją Zarezerwuj z Google. Będziesz ich używać, wykonując czynności opisane w przewodniku kompleksowym.

Pliki danych

Pliki danych to pliki w formacie JSON lub pb3, które są wykorzystywane do przesyłania danych o asortymencie do usługi Zarezerwuj z Google. Dzięki temu możesz przesłać wszystkie dane jednocześnie, aby zaktualizować sprzedawców, usługi i przedziały dostępności za pomocą SFTP.

Interfejs API rezerwacji map

Interfejs Maps Booking API umożliwia aktualizowanie obiektów w systemie Zarezerwuj z Google między przesyłanymi plikami danych, aby zapewnić aktualność informacji. Interfejs API umożliwia też anulowanie rezerwacji dokonanych za pomocą pełnej integracji z usługą Zarezerwuj z Google.

Aktualizacje w czasie rzeczywistym są wdrażane za pomocą połączeń REST.

Serwer rezerwacji

Aby usługa Zarezerwuj z Google mogła tworzyć rezerwacje w Twoim imieniu, musisz skonfigurować serwer rezerwacji.

API REST

Wersja 3 to najnowsza wersja interfejsu API, która obsługuje interfejs REST. Wszystkie nowe integracje powinny korzystać z interfejsu API w wersji 3.