SMS User Consent API ile tek dokunuşla SMS doğrulaması

SMS Kullanıcı Rızası API'si, bir uygulamanın kullanıcıdan tek bir SMS mesajının içeriğine erişim izni vermesini istemesini sağlayarak SMS Receiver API'yi tamamlar. Kullanıcı izin verdiğinde, uygulama SMS doğrulamasını otomatik olarak tamamlamak için mesaj gövdesinin tamamına erişebilir.

Tek seferlik kodları otomatik olarak doldurmak için SMS User Consent API'sini kullanırken kullanıcıdan, tek bir SMS mesajı okuma izni vermesi istenir. Kullanıcı, SMS User consent API'yi kullanırken aşağıdaki ekranları görür.

Kullanıcı bir SMS doğrulama akışı başlattığında klavyeyi kullanarak tek kullanımlık kodu girmesi istenir. Bunun, kullanıcının SMS'i uygulamanın çalıştığı farklı bir cihazdan aldığı bir durumla başa çıkması önemlidir.

Ardından, uygulamanız SMS Kullanıcı Rızası istediyse kullanıcıya tek seferlik bir kod içeren gelen SMS mesajı, tek bir SMS mesajının tüm içeriğini paylaşma seçeneği sunar. Bu durum, yalnızca uygulamanız SMS Kullanıcı Rızası istemişse ve SMS mesajını alan cihazda çalışıyorsa oluşur. Kullanıcının kişilerinden gönderilen iletiler hiçbir zaman gösterilmez.

Kullanıcı, SMS mesajının içeriğini uygulamanıza sağlamayı seçerse SMS mesajının tamamı paylaşılır. Kullanıcı, SMS doğrulama akışının otomatik olarak tamamlandığını görür.

Kullanıcı paylaşmamaya karar verirse SMS doğrulama akışını tamamlamak için tek seferlik kodu manuel olarak yazar.

SMS Kullanıcı Rızası API'sini kullanarak tam bir SMS doğrulama akışı uygulamak için, SMS'i göndermek üzere bir arka uç sunucusuyla ve kullanıcının tek seferlik bir mesaj içeren tek bir mesaja erişmesini isteyen SMS Kullanıcı Rızası API'siyle etkileşimde bulunmanız gerekir.

SMS Kullanıcı Rızası API'sini kullanarak bir SMS doğrulama akışı uygulamak için uygulamanız ve sunucunuz aşağıdaki işlemleri yapmalıdır.

  1. Uygulamanız, sunucudan gelen SMS yanıtını dinlemeye başlamak için SMS User Consent API'yi çağırır. SMS'i başlatmadan önce alınan SMS mesajı, uygulamanıza yönlendirilmez.
  2. SMS User Consent API'sini başlattıktan sonra uygulamanız, SMS doğrulaması kullanarak bir kullanıcının telefon numarasını doğrulaması için bir sunucuya istek gönderir.
  3. Kullanıcının cihazı tek seferlik kod içeren SMS mesajını aldığında Google Play Hizmetleri, mesajın içeriğini kullanıcıya gösterir ve kısa mesajın uygulamanızda kullanılabilir hale gelmesi için izin ister.
  4. Kullanıcı izin verirse SMS mesajının tamamı uygulamanızda kullanılabilir hale gelir.
  5. Uygulamanız mesaj mesajındaki tek seferlik kodu ayrıştırır ve sunucuya gönderir.

Ayrıntılar için SMS doğrulama kodunu okumak için tek seferlik izin isteme bölümünü inceleyin.