تأیید پیامک با یک ضربه با API رضایت کاربر SMS

API رضایت کاربر SMS با اجازه دادن به یک برنامه برای اجازه دسترسی به محتوای یک پیام کوتاه از کاربر، مکمل API بازیابی SMS است. هنگامی که کاربر رضایت می دهد، برنامه به کل متن پیام دسترسی خواهد داشت تا به طور خودکار تأیید پیامک را تکمیل کند.

هنگام استفاده از SMS Consent User API برای پر کردن خودکار کدهای یکبار مصرف، از کاربر خواسته می‌شود که به برنامه شما اجازه دهد تا یک پیام کوتاه را بخواند. کاربر هنگام استفاده از SMS User Consent API صفحه های زیر را می بیند.

هنگامی که کاربر یک جریان تأیید پیامک را آغاز می کند، از او خواسته می شود تا کد یک بار مصرف را با استفاده از صفحه کلید وارد کند. انجام این کار برای رسیدگی به شرایطی که کاربر پیامک را در دستگاهی متفاوت از برنامه در حال اجرا دریافت می کند، مهم است.

سپس، اگر برنامه شما رضایت کاربر SMS را درخواست کرده باشد، یک پیامک دریافتی حاوی یک کد یکبار مصرف با گزینه ای برای اشتراک گذاری کل محتوای یک پیام کوتاه به کاربر نشان داده می شود. این تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که برنامه شما رضایت کاربر پیامک را درخواست کرده باشد و در دستگاهی که پیام SMS را دریافت کرده در حال اجرا باشد. هرگز پیام هایی را که از مخاطبین کاربر ارسال می شود نشان نمی دهد.

اگر کاربر بخواهد محتوای پیامک را به برنامه شما ارائه دهد، کل متن پیامک به اشتراک گذاشته خواهد شد. کاربر می بیند که جریان تأیید پیامک به طور خودکار کامل شده است.

اگر کاربر تصمیم بگیرد که به اشتراک نگذارد، کاربر سپس به صورت دستی کد یکبار مصرف را برای تکمیل جریان تأیید پیامک تایپ می کند.

برای اجرای یک جریان تأیید کامل پیامک با استفاده از SMS User Consent API، باید هم با یک سرور پشتیبان برای ارسال پیامک و هم با SMS User Consent API تعامل داشته باشید تا از کاربر بخواهد به یک پیام واحد حاوی یک کد یکبار مصرف دسترسی پیدا کند. .

گام به گام، برنامه و سرور شما باید موارد زیر را برای اجرای یک جریان تأیید پیامک با استفاده از API رضایت کاربر SMS انجام دهند:

  1. برنامه شما با SMS User Consent API تماس می گیرد تا پاسخ SMS از سرور را شروع کند. پیامک دریافت شده قبل از شروع پیامک رضایت کاربر به برنامه شما بازارسال نخواهد شد.
  2. پس از راه‌اندازی API رضایت کاربر SMS، برنامه شما از سرور درخواستی می‌کند تا شماره تلفن کاربر را با استفاده از تأیید پیامک تأیید کند.
  3. هنگامی که دستگاه کاربر پیام اس ام اس حاوی یک کد یکبار مصرف را دریافت می کند، خدمات Google Play محتوای پیام را به کاربر نمایش می دهد و برای در دسترس قرار دادن آن متن برای برنامه شما رضایت می خواهد.
  4. در صورت رضایت کاربر، کل پیامک در اختیار برنامه شما قرار می گیرد.
  5. برنامه شما کد یکبار مصرف را از متن پیام تجزیه می کند و به سرور ارسال می کند.

برای جزئیات بیشتر به درخواست رضایت یک بار برای خواندن کد تأیید پیامکی مراجعه کنید.