Zacznij integrować Smart Lock na hasła z aplikacją na Androida

Zanim zaczniesz integrować Smart Lock na hasła z aplikacją, włącz pakiet SDK Usług Google Play w projekcie Android Studio. Dalsze kroki znajdziesz w artykule o integrowaniu funkcji Smart Lock na hasła z aplikacją.

Wymagania wstępne

Smart Lock na hasła na urządzeniach z Androidem wymaga:

  • Zgodne urządzenie z Androidem 5.0 lub nowszym, ze Sklepem Google Play lub emulatorem z interfejsem AVD, który uruchamia platformę interfejsów API Google w systemie Android 4.2.2 lub nowszym i ma Usługi Google Play w wersji 15.0.0 lub nowszej.
  • Najnowsza wersja pakietu Android SDK, która zawiera komponent SDK Tools. Pakiet SDK jest dostępny w Menedżerze pakietów SDK Android w Android Studio.
  • Projekt skonfigurowany do kompilacji w systemie Android 5.0 (Lollipop) lub nowszym.

Ten przewodnik jest przeznaczony dla użytkowników Android Studio – zalecanego środowiska programistycznego.

Konfigurowanie projektu Android Studio

Integracja Smart Lock na hasła z aplikacją na Androida wymaga zaimportowania biblioteki Usług Google Play i odwoływania się do niej w projekcie Android Studio. Dodaj ten wiersz do sekcji dependencies pliku build.gradle w module aplikacji:

implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0'

Dalsze kroki

Po skonfigurowaniu projektu możesz pobrać dane logowania użytkowników i używać ich do logowania się w aplikacji.