Android için Oturum Açmayı Deneyin

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Oturum açma işlevinin nasıl çalıştığını görmek için Android örnek uygulamamızı kullanın veya mevcut uygulamanıza Oturum Açma özelliğini ekleyin.

Zorunlu: Android Studio ve Google Play Hizmetleri'nin en son sürümleri.

Projeyi alın

Google hizmetleri örneğini ilk kez kullanıyorsanız Google hizmetleri deposuna göz atın.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

Android Studio'yu açın.

File > Open'ı (Dosya &Aç) seçin, google-services deposunu klonladığınız yere gidin ve google-services/android/signin uygulamasını açın.

Google API projesi yapılandırma

Örneği kullanmak için projenizi ayarlamayı tamamlamak üzere bazı ek bilgiler sağlamanız gerekiyor. Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve istendiğinde paket adını (com.google.samples.quickstart.signin) belirtin. Ayrıca, imzalama sertifikanızın SHA-1 karmasını da sağlamanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için Müşterinizin Kimlik Doğrulaması bölümünü inceleyin.

Projeyi yapılandırın

Örnek IdTokenActivity ve ServerAuthCodeActivity örneklerinde bir OAuth 2.0 web istemcisi kimliği belirtmeniz gerekir. Gerçek bir uygulamada bu istemci kimliği, uygulamanızın arka uç sunucusunu temsil eder. Yukarıdaki projeyi yapılandırırken bu amaç için bir istemci kimliği oluşturuldu.

Bu değeri Google API Konsolu'nu açarak bulun:

Google API Konsolu

Web sunucunuzun istemci kimliği, Web istemcisi (Google ile Oturum Açma için otomatik olarak oluşturulur) ifadesinin yanında gösterilir. İstemci kimliğini kopyalayıp projenizin strings.xml dosyasına yapıştırın:

<string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

Örneği çalıştırma

Artık örneği oluşturmaya ve Android Studio'dan yürütmeye hazırsınız.

Örneği oluşturup Çalıştır düğmesini tıklayın ve Google Play Hizmetleri'nin son sürümüne sahip bağlı bir cihaz veya emülatör seçin.

İşleyiş şekli

Uygulama, ihtiyaç duyduğu oturum açma seçeneklerini belirterek bir GoogleSignInClient oluşturur. Ardından, oturum açma düğmesi tıklandığında uygulama, kullanıcının bir Google hesabıyla oturum açmasını isteyen oturum açma amacını başlatır.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

Sonraki adımlar

Google Oturum Açma özelliğini kendi uygulamanızda nasıl kullanabileceğinizi görmek için uygulama kılavuzumuza göz atın.

Uygulamanıza Oturum Açma ekleyin

İyi bir deneyim yaşadınız mı? Sorun mu yaşıyorsunuz? Bize bildirin.