مجوز، مجوز، مجوز

برنامه خود را برای استفاده از APIها و داده های Google مجاز کنید.

از OAuth 2.0 و کتابخانه های Client ما برای تماس سریع و ایمن با Google API استفاده کنید.

Google از سناریوهای معمول OAuth 2.0 مانند موارد مربوط به سرور وب، سمت سرویس گیرنده، برنامه های دستگاه نصب شده و ورودی محدود پشتیبانی می کند.

برنامه خود را تأیید و برای تولید آماده کنید.

خدمات و API های خود را با Google ادغام کنید، رسانه ها و داده ها را با Google Assistant، Smart Home، YouTube و موارد دیگر به اشتراک بگذارید. پس از کسب رضایت کاربر، به طور ایمن یک حساب Google فردی را با یک حساب در پلتفرم خود با جریان‌های استاندارد OAuth 2.0 پیوند دهید.

حریم خصوصی کاربر را با دامنه های سفارشی بهبود بخشید و فقط داده های لازم برای یک مورد خاص را به اشتراک بگذارید. با ارتباط واضح نحوه استفاده Google از این داده ها، اعتماد کاربران را افزایش دهید.