Ghi chú phát hành

Trang này chứa thông tin về các bản phát hành API của Google Fit. Nhật ký thay đổi phát hành theo ngày và bao gồm mọi tính năng mới, bản sửa lỗi hoặc điểm cải tiến đáng kể về hiệu suất.

Ngày 02/08/2021

Việc ghi vào các loại dữ liệu Sức khoẻ hiện được cung cấp rộng rãi cho các nhà phát triển. Việc uỷ quyền để truy cập vào các loại dữ liệu Sức khoẻ nhất quán với tất cả các loại dữ liệu khác. Tìm hiểu thêm tại đây.

Ngày 27 tháng 4 năm 2021

Có một sự chậm trễ nhỏ trong việc thực thi những thay đổi về việc uỷ quyền được công bố vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Các thay đổi về việc ủy quyền sẽ được thực thi từ ngày 4 tháng 5 năm 2021.

Chính sách dữ liệu người dùng và nhà phát triển Google Fit cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 năm 2021. Trong quá trình thực thi chính sách dành cho nhà phát triển Fit, quá trình xác minh ứng dụng sẽ bắt đầu theo đúng thời hạn.

Ngày 19 tháng 10 năm 2020

Trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện tính bảo mật và quyền riêng tư của Google Fit cho nhà phát triển và người dùng, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với các API và chính sách của Google Fit:

 • Có một Chính sách mới về dữ liệu người dùng và nhà phát triển Google Fit. Vui lòng xem lại chính sách đó và thực hiện những thay đổi thích hợp cho các ứng dụng và dịch vụ của bạn (nếu có).
 • Giờ đây, quyền truy cập ghi sẽ chỉ cho phép ứng dụng đọc dữ liệu mà ứng dụng ghi. Để tiếp tục đọc dữ liệu do các ứng dụng khác ghi từ nền tảng Google Fit, hãy cập nhật mã để yêu cầu phạm vi truy cập đọc cho các loại dữ liệu liên quan.
 • Dữ liệu nhịp tim có phạm vi riêng.
 • Dữ liệu giấc ngủ có phạm vi riêng và loại dữ liệu mới.
 • Hiện tại, khi làm việc với SessionsClient, bạn cần chỉ định loại phiên mà ứng dụng cần truy cập, bằng cách sử dụng các phương thức thích hợp từ FitnessOptions.

Những thay đổi này đối với API này sẽ có sẵn cho các nhà phát triển sử dụng từ ngày 19 tháng 10 năm 2020. Quy trình thực thi sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2021.

Hãy xem tại đây để biết thêm thông tin chi tiết và xem hướng dẫn về những thay đổi này.

Ngày 21 tháng 3 năm 2019

Ứng dụng Google Fit hiện hiển thị các phiên giấc ngủ được ghi vào API Android. Hãy tìm hiểu thêm về cách viếtđọc dữ liệu giấc ngủ.

Ngày 19 tháng 11 năm 2018

Các thay đổi sau đã được thực hiện đối với API Google Fit:

 • Các yêu cầu đọc cho loại dữ liệu com.google.location.samplecom.google.location.bounding_box sẽ chỉ trả về dữ liệu cho cùng một ứng dụng đã ghi dữ liệu.

Ngày 26 tháng 9 năm 2018

Dịch vụ Google Play phiên bản 16.0.0 cung cấp quyền truy cập vào hai loại dữ liệu mới và các loại dữ liệu tổng hợp tương ứng.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

Tháng 11 năm 2017

Dịch vụ Google Play 11.6.0 giới thiệu các tính năng mới sau đây của Google Fit:

 • Cập nhật API tập thể dục cho khách hàng mới GoogleApi. Công cụ này tự động quản lý các kết nối với dịch vụ và yêu cầu ít mã nguyên mẫu hơn để sử dụng:
  • Thêm lớp BleClient và phương thức Fitness.getBleClient(). BleClient cung cấp điểm truy cập để quét, xác nhận quyền sở hữu và sử dụng thiết bị Bluetooth năng lượng thấp trong Google Fit.
  • Thêm lớp ConfigClient và phương thức Fitness.getConfigClient(). ConfigClient cung cấp điểm truy cập để truy cập vào các loại dữ liệu và tùy chọn cài đặt tùy chỉnh trong Google Fit.
  • Thêm lớp GoalsClient và phương thức Fitness.getGoalsClient(). GoalsClient cung cấp điểm truy cập để đọc thể dục Goal do người dùng tạo trong Google Fit.
  • Thêm lớp HistoryClient và phương thức Fitness.getHistoryClient(). HistoryClient cung cấp điểm truy cập để chèn, xoá và đọc dữ liệu trong Google Fit.
  • Thêm lớp RecordingClient và phương thức Fitness.getRecordingClient(). RecordingClient cung cấp điểm truy cập để cho phép thu thập dữ liệu cảm biến ở chế độ nền luôn yếu, luôn bật trong Google Fit.
  • Thêm lớp SensorsClient và phương thức Fitness.getSensorsClient(). SensorsClient cung cấp điểm truy cập để hiển thị các nguồn dữ liệu về hoạt động thể dục trong các thiết bị cục bộ và được kết nối, đồng thời cung cấp các sự kiện trực tiếp cho người nghe.
  • Thêm lớp SessionsClient và phương thức getSessionsClient. SessionsClient cung cấp điểm truy cập để tạo và quản lý Session hoạt động của người dùng trong Google Fit.

Tháng 5 năm 2015

Dịch vụ Google Play 7.5 ra mắt các tính năng mới sau đây của Google Fit:

 • Bạn có thể sử dụng phương thức tính toán quãng đường và lượng calo sử dụng được tính phí cho các gói thuê bao.
  • Nền tảng Fit sẽ bắt đầu theo dõi dữ liệu về quãng đường và lượng calo ngay sau khi một ứng dụng trên thiết bị đăng ký dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin về cách đăng ký các loại dữ liệu, hãy xem phần Ghi lại dữ liệu thể dục.
  • Dữ liệu không có sẵn theo thời gian thực thông qua API Cảm biến.
 • Nền tảng Fit hiện có thể lưu trữ dữ liệu thông thường về bài tập thể dục, chẳng hạn như các ngón tay cong và squap, với loại dữ liệu com.google.activity.exercise. Để biết thêm thông tin về các bài tập mà Fit có thể lưu trữ, hãy xem WorkoutExercises.

Tháng 4 năm 2015

Dịch vụ Google Play 7.3 ra mắt các tính năng mới sau đây của Google Fit:

 • Nền tảng Fit hiện có thể theo dõi dữ liệu dinh dưỡng thông qua loại dữ liệu com.google.fitness.
  • Loại dữ liệu com.google.calories.consumed hiện không được dùng nữa. Mức tiêu thụ calo có thể được ghi lại bằng loại dữ liệu com.google.fitness.item.
  • Để biết thêm thông tin về các loại dữ liệu, hãy xem phần Loại dữ liệu về hoạt động thể dục.
 • Nhà phát triển có thể truy xuất số bước tổng hợp hằng ngày để sử dụng trong các khu vực như mặt đồng hồ Android Wear. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Đọc tổng dữ liệu hằng ngày.

Tháng 3 năm 2015

Dịch vụ Google Play 7.0 ra mắt các tính năng mới sau đây của Google Fit:

 • API Google Fit hiện được mô-đun hoá để bạn có thể chọn các tính năng cần đưa vào ứng dụng của mình. Thay đổi này giúp giảm đáng kể yêu cầu về bộ nhớ đối với các ứng dụng bật Google Fit và ảnh hưởng đến cách bạn truy cập các API. Để biết thêm thông tin về cách cập nhật mã, hãy xem nội dung Kết nối với dịch vụ thể dục.
 • Nền tảng Fit hiện đang tính khoảng cách. Để truy cập dữ liệu, hãy sử dụng loại dữ liệu com.google.distance.delta. Để biết thêm thông tin về các loại dữ liệu, hãy xem phần Loại dữ liệu về hoạt động thể dục.
 • Giờ đây, nhà phát triển có thể đọc và ghi dữ liệu chi tiết về giấc ngủ. Dữ liệu này bao gồm giấc ngủ nhẹ, giấc ngủ sâu, REM và hoạt động tỉnh giấc. Thêm các loại hoạt động chi tiết này vào loại liệt kê FitnessActivities.