Method: revisions.delete

Dosya sürümünü kalıcı olarak siler. Google Drive'da yalnızca resim veya video gibi ikili program içeriği bulunan dosyaların düzeltmelerini silebilirsiniz. Google Dokümanlar veya E-Tablolar gibi diğer dosyalarla ilgili düzeltmeler ve kalan son dosya sürümü silinemez.

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/revisions/{revisionId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
fileId

string

Dosyanın kimliği.

revisionId

string

Düzeltmenin kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.