Method: replies.get

Kimliğe göre yanıt alır.

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
fileId

string

Dosyanın kimliği.

commentId

string

Yorumun kimliği.

replyId

string

Yanıtın kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
includeDeleted

boolean

Silinen yanıtların döndürülüp döndürülmeyeceği. Silinen yanıtlar orijinal içeriklerini içermez.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Reply öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.