Method: files.export

Bir Google Workspace dokümanını istenen MIME türüne aktarır ve dışa aktarılan bayt içeriğini döndürür. Dışa aktarılan içerik boyutu 10 MB ile sınırlıdır.

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/export

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
fileId

string

Dosyanın kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
mimeType

string

Zorunlu. Bu dışa aktarma işlemi için istenen biçimin MIME türü.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa bu yöntem, dosya içeriğini bayt olarak döndürür. Google Workspace dokümanlarının ve MIME türü dönüşüm biçimlerinin listesi için Google Workspace dokümanları ve ilgili dışa aktarma MIME türleri başlıklı makaleyi inceleyin.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzunu inceleyin.