Method: drives.update

Bir ortak Drive'ın meta verilerini günceller.

HTTP isteği

PATCH https://www.googleapis.com/drive/v3/drives/{driveId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
driveId

string

Ortak Drive'ın kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
useDomainAdminAccess

boolean

İsteği alan yöneticisi olarak yayınlayın. "True" değerine ayarlanırsa ortak Drive'ın ait olduğu alanın yöneticisi olması halinde istekte bulunan kişiye erişim verilir.

İstek içeriği

İstek metni, Drive öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Drive öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanması için güvenlik değerlendirmesi gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.