Method: drives.unhide

Bir ortak Drive'ı varsayılan görünüme geri yükler.

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/drives/{driveId}/unhide

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
driveId

string

Ortak Drive'ın kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Drive öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.