Method: drives.get

Ortak Drive'ın meta verilerini kimliğe göre alır.

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/drives/{driveId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
driveId

string

Ortak Drive'ın kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
useDomainAdminAccess

boolean

İsteği alan yöneticisi olarak gönderin. True değerine ayarlanırsa, ortak Drive'ın ait olduğu alanın yöneticisi olan istekte bulunan kişiye erişim verilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Drive öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.