Method: drives.delete

Kullanıcının organizer olduğu bir ortak Drive kalıcı olarak silinir. Ortak Drive, çöp kutusuna gönderilmemiş öğeler içeremez.

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/drives/{driveId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
driveId

string

Ortak Drive'ın kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
useDomainAdminAccess

boolean

İsteği alan yöneticisi olarak gönderin. True değerine ayarlanırsa, ortak Drive'ın ait olduğu alanın yöneticisi olan istekte bulunan kişiye erişim verilir.

allowItemDeletion

boolean

Ortak Drive'daki öğelerin de silinip silinmeyeceği. Bu seçenek yalnızca useDomainAdminAccess ayarı da true olarak ayarlandığında desteklenir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.