Method: drives.create

Ortak Drive oluşturulur.

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/drives

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
requestId

string

Zorunlu. Bu kullanıcının benzersiz bir ortak Drive oluşturma isteğini benzersiz şekilde tanımlayan, rastgele UUID gibi bir kimlik. Aynı kullanıcı tarafından ve aynı istek kimliğine sahip tekrarlanan istekler, aynı ortak Drive'ı oluşturmaya çalışarak yinelemelerin oluşturulmasını önler. Ortak Drive zaten varsa 409 hatası döndürülür.

İstek içeriği

İstek metni, Drive öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Drive örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.