Usługa wykrywania interfejsu API Google

Używać usługi wykrywania interfejsu API Google do tworzenia bibliotek klientów, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współpracują z interfejsami API Google. Interfejs Discovery API zawiera listę interfejsów API Google oraz czytelny dla komputera dokument dokumentu z informacjami o każdym z interfejsów. Funkcje interfejsu Discovery API:

  • Katalog obsługiwanych schematów API na podstawie schematu JSON.
  • W przypadku każdego z obsługiwanych interfejsów API czytelny dla komputera dokument "Discovery Document". Każdy dokument zawiera:
    • Lista metod interfejsu API oraz dostępnych parametrów dla każdej z nich.
    • Lista dostępnych zakresów OAuth 2.0.
    • Wbudowana dokumentacja metod, parametrów i dostępnych wartości parametrów.

Kto tego używa?