พันธกิจของ Solution Challenge คือการแก้ไขปัญหา 17 ประการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 ข้อขึ้นไป โดยใช้เทคโนโลยีของ Google

ตั้งแต่ปี 2020 สมาชิก Google Developer Student Club (GDSC) จากทั่วโลกร่วมมือกันสร้างโซลูชันล้ำสมัยเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดของโลก Solution Challenge เปิดรับสมาชิก GDSC จากมหาวิทยาลัยทั่วๆ ไป เข้าร่วม GDSC เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดรับคำขอสำหรับ Solution Challenge ปี 2024 แล้ว มีการประกาศรายชื่อ 10 ทีมสุดท้ายอย่างเป็นทางการแล้ว

รับเสื้อยืด ใบรับรอง และคำปรึกษาจาก Google และผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงและส่งวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อรับรางวัลสูงสุด
รับรางวัลเงินสด $1,000 ต่อสมาชิกในทีม 1 คน และฟีเจอร์ในบล็อก Google Developers และสตรีมแบบสดวันสาธิตทั่วโลก พร้อมการรับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ Google ของที่ระลึก และประกาศนียบัตร
รับรางวัลเงินสด $3,000 ต่อสมาชิกในทีม 1 คน และฟีเจอร์ในบล็อก Google Developers และสตรีมแบบสดวันสาธิตทั่วโลก รวมถึงให้คําปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ Google ของที่ระลึก และประกาศนียบัตร

สร้างโดยองค์การสหประชาชาติในปี 2015 โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ เป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการมีจุดประสงค์เพื่อยุติความยากจน การเจริญก้าวหน้า และการปกป้องโลก