Method: userProfiles.get

Bir kullanıcı profili döndürür.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED: İstekte bulunan kullanıcının bu kullanıcı profiline erişmesine izin verilmiyorsa, istenen kimliğe sahip bir profil yoksa veya erişim hataları varsa.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/userProfiles/{userId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Döndürülecek profilin tanımlayıcısı. Tanımlayıcı aşağıdakilerden biri olabilir:

  • kullanıcının sayısal tanımlayıcısı
  • kullanıcının e-posta adresi
  • istekte bulunan kullanıcıyı gösteren "me" dize değeri

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, UserProfile öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emails
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photos

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.