Method: invitations.delete

Davetiyeyi siler.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED (istenen kullanıcının istenen davetiyeyi silmesine izin verilmiyorsa veya erişim hataları).
  • İstenen kimliğe sahip davetiye yoksa NOT_FOUND.

HTTP isteği

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/invitations/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
id

string

Silme davetiyesinin tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.