Method: invitations.create

Davetiye oluşturur. Bir kullanıcı ve ders için aynı anda yalnızca bir davetiye olabilir. Değişiklik yapmak için bir davetiyeyi silip yeniden oluşturun.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

 • İstekte bulunan kullanıcının bu ders için davetiye oluşturmasına izin verilmiyorsa veya erişim hataları varsa PERMISSION_DENIED.
 • Ders veya kullanıcı mevcut değilse NOT_FOUND.
 • FAILED_PRECONDITION:
  • devre dışı bırakılmışsa.
  • Kullanıcı zaten bu role veya daha fazla izne sahip bir role sahipse.
  • aşağıdaki istek hataları için:
   • IneligibleOwner
 • Belirtilen kullanıcı ve ders için zaten bir davetiye varsa ALREADY_EXISTS.

HTTP isteği

POST https://classroom.googleapis.com/v1/invitations

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, Invitation öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Invitation örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.