Method: invitations.accept

Davetiye kabul edilir, kaldırılır ve davet edilen kullanıcı belirtilen dersin öğretmen veya öğrencilerine (uygun olduğu şekilde) eklenir. Yalnızca davet edilen kullanıcı davetiyeyi kabul edebilir.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

 • İstekte bulunan kullanıcının, istenen davetiyeyi kabul etmesine izin verilmiyorsa veya erişim hataları varsa PERMISSION_DENIED.
 • Aşağıdaki istek hataları için FAILED_PRECONDITION:
  • CourseMemberLimitReached
  • CourseNotModifiable
  • CourseTeacherLimitReached
  • UserGroupsMembershipLimitReached
 • İstenen kimliğe sahip davetiye yoksa NOT_FOUND.

HTTP isteği

POST https://classroom.googleapis.com/v1/invitations/{id}:accept

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
id

string

Kabul edilecek davetiyenin tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.