Method: courses.update

Bir dersi günceller.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • İstekte bulunan kullanıcının, istenen kursu değiştirmesine izin verilmiyorsa veya erişim hataları varsa PERMISSION_DENIED.
  • İstenen kimliğe sahip ders yoksa NOT_FOUND.
  • Aşağıdaki istek hataları için FAILED_PRECONDITION:
    • CourseNotModifiable

HTTP isteği

PUT https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
id

string

Güncellenecek dersin tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

İstek içeriği

İstek metni, Course öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Course öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.