Method: courses.get

Bir dersi döndürür.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • İstekte bulunan kullanıcının, istenen derse erişmesine izin verilmiyorsa veya erişim hataları varsa PERMISSION_DENIED.
  • İstenen kimliğe sahip ders yoksa NOT_FOUND.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
id

string

Döndürülecek dersin tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Course öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.