Method: courses.delete

Dersleri siler.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • İstekte bulunan kullanıcının, istenen dersi silmesine izin verilmiyorsa veya erişim hataları varsa PERMISSION_DENIED.
  • İstenen kimliğe sahip ders yoksa NOT_FOUND.

HTTP isteği

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
id

string

Silinecek dersin tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.