Method: courses.create

Bir ders oluşturur.

ownerId dersinde belirtilen kullanıcı, oluşturulan dersin sahibi ve öğretmen olarak eklendi. Yönetici olmayan bir kullanıcı, yalnızca kendisinin sahibi olan ders oluşturabilir. Alan yöneticileri, alanlarındaki herhangi bir kullanıcıya ait dersler oluşturabilir.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED istekte bulunan kullanıcının ders oluşturmasına izin verilmiyorsa veya erişim hataları için.
  • Birincil öğretmen geçerli bir kullanıcı değilse NOT_FOUND.
  • Ders sahibinin hesabı devre dışı bırakıldıysa veya şu istek hataları varsa FAILED_PRECONDITION:
    • UserCannotOwnCourse
    • UserGroupsMembershipLimitReached
  • id içinde bir takma ad belirtildiyse ve zaten varsa ALREADY_EXISTS.

HTTP isteği

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, Course öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Course örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.