REST Resource: courses.students

Kaynak: Öğrenci

Dersteki bir öğrenci.

JSON gösterimi
{
 "courseId": string,
 "userId": string,
 "profile": {
  object (UserProfile)
 },
 "studentWorkFolder": {
  object (DriveFolder)
 }
}
Alanlar
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı.

Salt okunur.

userId

string

Kullanıcının tanımlayıcısı.

Bir isteğin parametresi olarak belirtildiğinde bu tanımlayıcı aşağıdakilerden biri olabilir:

 • kullanıcının sayısal tanımlayıcısı
 • kullanıcının e-posta adresi
 • istekte bulunan kullanıcıyı gösteren "me" dize değeri
profile

object (UserProfile)

Öğrenciye ilişkin genel kullanıcı bilgileri.

Salt okunur.

studentWorkFolder

object (DriveFolder)

Bu öğrencinin bu dersteki çalışmasına ait Drive klasörüyle ilgili bilgiler. Yalnızca öğrenci ve alan yöneticileri görebilir.

Salt okunur.

Yöntemler

create

Bir kullanıcıyı dersin öğrencisi olarak ekler.

delete

Bir dersin öğrencisini siler.

get

Bir dersin öğrencisini döndürür.

list

İstek sahibinin görüntüleme iznine sahip olduğu bu dersteki öğrencilerin listesini döndürür.