Method: courses.students.delete

Bir dersin öğrencisini siler.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • İstekte bulunan kullanıcının bu dersteki öğrencilerini silme izni yoksa veya erişim hataları varsa PERMISSION_DENIED.
  • NOT_FOUND: Bu dersteki hiçbir öğrenci istenen kimliğe sahip değilse veya ders mevcut değilse.

HTTP isteği

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/students/{userId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

userId

string

Silinecek öğrencinin tanımlayıcısı. Tanımlayıcı aşağıdakilerden biri olabilir:

  • kullanıcının sayısal tanımlayıcısı
  • kullanıcının e-posta adresi
  • istekte bulunan kullanıcıyı gösteren "me" dize değeri

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.