Method: courses.courseWorkMaterials.get

Sınıf çalışması materyalini döndürür.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED: İstekte bulunan kullanıcının, istenen ders veya sınıf çalışması materyaline erişmesine izin verilmiyorsa ya da erişim hataları varsa.
  • İstek hatalıysa INVALID_ARGUMENT.
  • İstenen ders veya sınıf çalışması materyali mevcut değilse NOT_FOUND.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWorkMaterials/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

id

string

Sınıf çalışması materyalinin tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, CourseWorkMaterial öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.