Method: courses.courseWorkMaterials.addOnAttachments.get

Eklenti eki döndürür.

Bu durumda, ekin orijinal oluşturucu olmasını isteyen eklenti gerekir.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • Erişim hataları için PERMISSION_DENIED.
  • İstek hatalıysa INVALID_ARGUMENT.
  • Belirlenen kaynaklardan biri yoksa NOT_FOUND.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWorkMaterials/{itemId}/addOnAttachments/{attachmentId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Zorunlu. Kursun tanımlayıcısı.

itemId

string

Ekin eklendiği duyuru,courseWork veyacourseWorkMaterial'ın kimliği. Bu alan zorunludur ancak postId'den taşıma işlemi devam ederken bu şekilde işaretlenmez.

attachmentId

string

Zorunlu. Ekin tanımlayıcısı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
postId
(deprecated)

string

İsteğe bağlı. Kullanımdan kaldırıldı, bunun yerine itemId değerini kullanın.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, AddOnAttachment öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.addons.student
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.addons.teacher

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.