Method: courses.courseWork.studentSubmissions.get

Öğrencinin gönderimini döndürür.

  • İstekte bulunan kullanıcının, istenen derse, sınıf çalışmasına veya öğrenci gönderimine erişmesine izin verilmiyorsa ya da erişim hataları varsa PERMISSION_DENIED.
  • İstek hatalıysa INVALID_ARGUMENT.
  • İstenen ders, sınıf çalışması veya öğrenci gönderimi yoksa NOT_FOUND.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{courseWorkId}/studentSubmissions/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

courseWorkId

string

Sınıf çalışmasının tanımlayıcısı.

id

string

Öğrenci gönderiminin tanımlayıcısı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
previewVersion

enum (PreviewVersion)

İsteğe bağlı. API'nin önizleme sürümü. Bu, Önizleme Programı'nda geliştiricilere sunulan yeni API özelliklerine erişmek için ayarlanmalıdır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, StudentSubmission öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.