Method: courses.courseWork.rubrics.get

Bir puan anahtarı döndürür.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • Erişim hataları için PERMISSION_DENIED.
  • İstek hatalıysa INVALID_ARGUMENT.
  • İstenen ders, sınıf çalışması veya puan anahtarı yoksa ya da kullanıcının ilgili sınıf çalışmasına erişimi yoksa NOT_FOUND.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{courseWorkId}/rubrics/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Zorunlu. Kursun tanımlayıcısı.

courseWorkId

string

Zorunlu. Sınıf çalışmasının tanımlayıcısı.

id

string

Zorunlu. Puan anahtarının tanımlayıcısı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
previewVersion

enum (PreviewVersion)

İsteğe bağlı. API'nin önizleme sürümü. Bu, Önizleme Programı'nda geliştiricilere sunulan yeni API özelliklerine erişmek için ayarlanmalıdır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Rubric öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.