Method: courses.announcements.get

Bir duyuru döndürür.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED İstekte bulunan kullanıcının, istenen derse veya duyuruya erişmesine izin verilmiyorsa ya da erişim hataları varsa.
  • İstek hatalıysa INVALID_ARGUMENT.
  • İstenen ders veya duyuru mevcut değilse NOT_FOUND.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/announcements/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

id

string

Duyurunun tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Announcement öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcements
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcements.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.