Method: courses.announcements.create

Duyuru oluşturur.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED İstekte bulunan kullanıcının istenen derse erişmesine izin verilmiyorsa, istenen derste duyuru oluşturabilir, Drive eki paylaşabilir veya erişim hataları için.
  • İstek hatalıysa INVALID_ARGUMENT.
  • İstenen kurs mevcut değilse NOT_FOUND.
  • Aşağıdaki istek hatası için FAILED_PRECONDITION:
    • AttachmentNotVisible

HTTP isteği

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/announcements

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

İstek içeriği

İstek metni, Announcement öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Announcement örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcements

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.