Method: courses.announcements.addOnAttachments.delete

Eklenti ekini siler.

Eklentinin, ekin orijinal oluşturucusu olması gerekir.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • Erişim hataları için PERMISSION_DENIED.
  • İstek hatalıysa INVALID_ARGUMENT.
  • Belirlenen kaynaklardan biri yoksa NOT_FOUND.

HTTP isteği

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/announcements/{itemId}/addOnAttachments/{attachmentId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Zorunlu. Kursun tanımlayıcısı.

itemId

string

Ekin eklendiği duyuru,courseWork veyacourseWorkMaterial'ın kimliği. Bu alan zorunludur ancak postId'den taşıma işlemi devam ederken bu şekilde işaretlenmez.

attachmentId

string

Zorunlu. Ekin tanımlayıcısı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
postId
(deprecated)

string

İsteğe bağlı. Kullanımdan kaldırıldı, bunun yerine itemId değerini kullanın.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.addons.teacher

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.