Method: courses.aliases.delete

Dersin takma adını siler.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED. İsteyen kullanıcının takma adı kaldırma izni yoksa veya erişim hataları varsa.
  • Takma ad yoksa NOT_FOUND.
  • FAILED_PRECONDITION İstenen takma ad, istekte bulunan kullanıcı veya ders için bir anlam ifade etmiyorsa (örneğin, bir alan adında olmayan bir kullanıcı alan kapsamlı takma adı silmeye çalışırsa).

HTTP isteği

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/aliases/{alias}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Takma adı silinmesi gereken ders tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

alias

string

Silinecek takma ad. Bu, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı olmayabilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.