Method: courses.aliases.create

Ders için takma ad oluşturur.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED istekte bulunan kullanıcının takma ad oluşturmasına izin verilmiyorsa veya erişim hataları için.
  • Kurs yoksa NOT_FOUND.
  • Takma ad zaten varsa ALREADY_EXISTS.
  • FAILED_PRECONDITION. İstenen takma ad, istekte bulunan kullanıcı veya ders için bir anlam ifade etmiyorsa (örneğin, bir alanda bulunmayan bir kullanıcı alan kapsamlı bir takma ada erişmeye çalışırsa).

HTTP isteği

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/aliases

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Dersin tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

İstek içeriği

İstek metni, CourseAlias öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan CourseAlias örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.