Xây dựng tương lai.

Với ARCore, hãy xây dựng những trải nghiệm thực tế tăng cường mới, kết hợp liền mạch giữa thế giới kỹ thuật số và thế giới thực. Cải tiến cách mọi người chơi, mua sắm, học hỏi, sáng tạo và trải nghiệm thế giới cùng nhau – trên quy mô Google.

Tài nguyên

Mọi thứ bạn cần để bắt đầu
Tải SDK đã chọn của bạn
Xây dựng ứng dụng đầu tiên
Làm quen với ARCore
Kết nối, hỏi, thảo luận
Nắm bắt những tin tức và mẹo mới nhất