ลบแอป

ลบแอปด้วยตนเอง

ผู้ใช้สามารถลบแอปออกจากอุปกรณ์ด้วยตนเอง เว้นแต่ DPC ของอุปกรณ์จะจำกัดไม่ให้ผู้ใช้ดำเนินการดังกล่าว หากแอปยังคงอยู่ใน Managed Google Play Store ผู้ใช้จะติดตั้งแอปอีกครั้งได้

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลบแอป

ที่ระดับ DPC คุณป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลบแอปบางแอปได้โดยใช้ DevicePolicyManager.setUninstallBlocked

นำแอปออกจาก Managed Play Store

การนำแอปออกจาก policy ของ Device จะทำให้ไม่มีการติดตั้งใหม่และการอัปเดตแอปในอุปกรณ์นั้น แต่ระบบจะไม่ถอนการติดตั้งแอปโดยอัตโนมัติ

ลบแอป

หากต้องการลบแอปออกจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ ให้โทรหา Installs.delete

เรียกคืนใบอนุญาตของแอปที่ต้องซื้อ

การถอนการติดตั้งแอปไม่ได้เป็นการลบการให้สิทธิ์ของผู้ใช้ในแอป เรียก Entitlements.delete เพื่อ ตัดการเชื่อมโยงการให้สิทธิ์จากผู้ใช้และถอนใบอนุญาตของผู้ใช้สำหรับแอปนั้น