به روز رسانی برنامه ها

اگر برنامه‌ای بر روی دستگاه کاربر نصب شده باشد و طبق policy Device در دسترس باشد، می‌تواند به‌روزرسانی‌ها را دریافت کند. اگر برنامه‌ای از policy Device حذف شود، این دستگاه دیگر به‌روزرسانی‌های آن برنامه را دریافت نخواهد کرد.

کنترل به روز رسانی برنامه

برای تسهیل به‌روزرسانی کنترل‌شده برنامه، Google Play مدیریت‌شده دارای حالت‌های مختلف به‌روزرسانی برنامه است که کاربران می‌توانند از بین آن‌ها انتخاب کنند. حالت به روز رسانی برنامه را می توان به صورت جداگانه برای هر برنامه تنظیم کرد و شامل حالت های زیر است:

 • حالت به روز رسانی پیش فرض
 • حالت اولویت بالا
 • حالت به تعویق انداختن

حالت به روز رسانی پیش فرض

در این حالت، برنامه‌ها به‌طور پیش‌فرض به‌روزرسانی می‌شوند، زمانی که محدودیت‌های زیر برآورده شوند:

 • دستگاه به یک شبکه Wi-Fi متصل است.
 • دستگاه در حال شارژ شدن است.
 • دستگاه به طور فعال استفاده نمی شود.
 • برنامه ای که باید به روز شود در پیش زمینه اجرا نمی شود.

Google Play معمولاً یک بار در روز به‌روزرسانی‌های برنامه را بررسی می‌کند، بنابراین ممکن است تا 24 ساعت طول بکشد تا یک به‌روزرسانی برنامه به صف به‌روزرسانی اضافه شود. پس از اینکه یک برنامه به صف اضافه شد، دفعه بعد که محدودیت ها برآورده شد به طور خودکار به روز می شود.

می‌توانید با مراجعه به خط‌مشی AutoUpdateMode این دستگاه، یک برنامه خاص را روی حالت به‌روزرسانی پیش‌فرض تنظیم کنید:

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_DEFAULT"
 },
],

حالت اولویت بالا

اگر همیشه می خواهید یک برنامه در اسرع وقت به روز شود، پس از انتشار نسخه جدید توسط توسعه دهنده، می توانید حالت اولویت بالا را برای آن برنامه انتخاب کنید.

هنگام استفاده از حالت اولویت بالا، برنامه به محض انتشار نسخه جدید توسط توسعه دهنده و بازبینی توسط Google Play به روز می شود. اگر دستگاه در آن زمان آفلاین باشد، دفعه بعد که دستگاه به اینترنت متصل شد، برنامه به‌روزرسانی می‌شود.

می‌توانید با مراجعه به خط‌مشی AutoUpdateMode دستگاه زیر، یک برنامه خاص را روی حالت اولویت بالا تنظیم کنید:

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_HIGH_PRIORITY"
 },
],

حالت به تعویق انداختن

اگر می‌خواهید به‌روزرسانی‌های یک برنامه را متوقف کنید، می‌توانید حالت تعویق را برای آن برنامه انتخاب کنید.

هنگام استفاده از حالت تعویق، برنامه تا 90 روز اولیه پس از قدیمی شدن به‌طور خودکار به‌روزرسانی نمی‌شود. پس از این دوره 90 روزه، آخرین نسخه موجود برنامه به طور خودکار با استفاده از حالت به‌روزرسانی پیش‌فرض نصب می‌شود. پس از به‌روزرسانی برنامه به آخرین نسخه موجود، یک دوره تعویق 90 روزه جدید از دفعه بعدی که توسعه‌دهنده نسخه جدیدی از برنامه را منتشر می‌کند آغاز می‌شود.

می‌توانید با مراجعه به خط‌مشی AutoUpdateMode دستگاه زیر، یک برنامه خاص را روی حالت تعویق تنظیم کنید:

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_POSTPONED"
 },
],

در اینجا یک مثال گویا از رفتار به‌روزرسانی مورد انتظار هنگام استفاده از حالت تعویق آمده است:

تاریخ وضعیت برنامه
01 مه این برنامه در دستگاه به روز است.
نسخه نصب شده: 1.0
آخرین نسخه موجود 1.0
02 مه توسعه دهنده نسخه جدید (2.0) را منتشر می کند. دوره 90 روزه شروع می شود و در 31 جولای به پایان می رسد.
نسخه نصب شده: 1.0
آخرین نسخه موجود: 2.0
06 ژوئن توسعه دهنده نسخه جدید (3.0) را منتشر می کند. دوره 90 روزه شروع شده و در 31 جولای به پایان می رسد.
نسخه نصب شده: 1.0
آخرین نسخه موجود: 3.0
11 ژوئن توسعه دهنده نسخه جدید (4.0) را منتشر می کند. دوره 90 روزه شروع می شود و در 31 جولای به پایان می رسد.
نسخه نصب شده: 1.0
آخرین نسخه موجود: 4.0
31 ژوئیه دوره 90 روزه به پایان می رسد. برنامه به صف به‌روزرسانی اضافه می‌شود و پس از برآورده شدن محدودیت‌ها، طبق رفتار به‌روزرسانی پیش‌فرض به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شود.
دوره 90 روزه شروع شده و در 31 جولای به پایان می رسد.
نسخه نصب شده: 1.0
آخرین نسخه موجود: 4.0
01 اوت محدودیت ها برآورده شده اند و بنابراین برنامه به آخرین نسخه موجود (4.0) به روز می شود.
نسخه نصب شده: 4.0
آخرین نسخه موجود: 4.0
15 اوت توسعه دهنده نسخه جدید (5.0) را منتشر می کند. یک دوره جدید 90 روزه شروع می شود و در 13 نوامبر به پایان می رسد.
نسخه نصب شده: 4.0
آخرین نسخه موجود: 5.0

حالت به‌روزرسانی را تنظیم نکنید

می‌توانید حالت به‌روزرسانی یک برنامه خاص را همانطور که در خط‌مشی AutoUpdateMode دستگاه زیر ذکر شده است، تنظیم نکنید:

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_MODE_UNSPECIFIED"
 },
],

هشدارهای مهم

در حالی که یک برنامه خاص در حالت اولویت بالا یا در دوره تعویق حالت تعویق قرار دارد، موارد زیر برای برنامه انتخاب شده نادیده گرفته می شوند:

 • محدودیت های شبکه - فیلد خط مشی مربوطه برای این AppAutoUpdatePolicy است.
 • پنجره تعمیر و نگهداری - فیلد خط مشی مربوطه برای این SystemUpdate است.
،

اگر برنامه روی دستگاه کاربر نصب شده باشد و طبق policy Device در دسترس باشد، می‌تواند به‌روزرسانی‌ها را دریافت کند. اگر برنامه‌ای از policy Device حذف شود، این دستگاه دیگر به‌روزرسانی‌های آن برنامه را دریافت نخواهد کرد.

کنترل به روز رسانی برنامه

برای تسهیل به‌روزرسانی کنترل‌شده برنامه، Google Play مدیریت‌شده دارای حالت‌های مختلف به‌روزرسانی برنامه است که کاربران می‌توانند از بین آن‌ها انتخاب کنند. حالت به روز رسانی برنامه را می توان به صورت جداگانه برای هر برنامه تنظیم کرد و شامل حالت های زیر است:

 • حالت به روز رسانی پیش فرض
 • حالت اولویت بالا
 • حالت به تعویق انداختن

حالت به روز رسانی پیش فرض

در این حالت، برنامه‌ها به‌طور پیش‌فرض به‌روزرسانی می‌شوند، زمانی که محدودیت‌های زیر برآورده شوند:

 • دستگاه به یک شبکه Wi-Fi متصل است.
 • دستگاه در حال شارژ شدن است.
 • دستگاه به طور فعال استفاده نمی شود.
 • برنامه ای که باید به روز شود در پیش زمینه اجرا نمی شود.

Google Play معمولاً یک بار در روز به‌روزرسانی‌های برنامه را بررسی می‌کند، بنابراین ممکن است تا 24 ساعت طول بکشد تا یک به‌روزرسانی برنامه به صف به‌روزرسانی اضافه شود. پس از اینکه یک برنامه به صف اضافه شد، دفعه بعد که محدودیت ها برآورده شد به طور خودکار به روز می شود.

می‌توانید با مراجعه به خط‌مشی AutoUpdateMode این دستگاه، یک برنامه خاص را روی حالت به‌روزرسانی پیش‌فرض تنظیم کنید:

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_DEFAULT"
 },
],

حالت اولویت بالا

اگر همیشه می خواهید یک برنامه در اسرع وقت به روز شود، پس از انتشار نسخه جدید توسط توسعه دهنده، می توانید حالت اولویت بالا را برای آن برنامه انتخاب کنید.

هنگام استفاده از حالت اولویت بالا، به محض انتشار نسخه جدید توسط توسعه دهنده و بازبینی توسط Google Play، برنامه به روز می شود. اگر دستگاه در آن زمان آفلاین باشد، دفعه بعد که دستگاه به اینترنت متصل شد، برنامه به‌روزرسانی می‌شود.

می‌توانید با مراجعه به خط‌مشی AutoUpdateMode دستگاه زیر، یک برنامه خاص را روی حالت اولویت بالا تنظیم کنید:

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_HIGH_PRIORITY"
 },
],

حالت به تعویق انداختن

اگر می‌خواهید به‌روزرسانی‌های یک برنامه را متوقف کنید، می‌توانید حالت تعویق را برای آن برنامه انتخاب کنید.

هنگام استفاده از حالت تعویق، برنامه تا 90 روز اولیه پس از قدیمی شدن به‌طور خودکار به‌روزرسانی نمی‌شود. پس از این دوره 90 روزه، آخرین نسخه موجود برنامه به طور خودکار با استفاده از حالت به‌روزرسانی پیش‌فرض نصب می‌شود. پس از به‌روزرسانی برنامه به آخرین نسخه موجود، یک دوره تعویق 90 روزه جدید از دفعه بعدی که توسعه‌دهنده نسخه جدیدی از برنامه را منتشر می‌کند آغاز می‌شود.

می‌توانید با مراجعه به خط‌مشی AutoUpdateMode دستگاه زیر، یک برنامه خاص را روی حالت تعویق تنظیم کنید:

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_POSTPONED"
 },
],

در اینجا یک مثال گویا از رفتار به‌روزرسانی مورد انتظار هنگام استفاده از حالت تعویق آمده است:

تاریخ وضعیت برنامه
01 مه این برنامه در دستگاه به روز است.
نسخه نصب شده: 1.0
آخرین نسخه موجود 1.0
02 مه توسعه دهنده نسخه جدید (2.0) را منتشر می کند. دوره 90 روزه شروع شده و در 31 جولای به پایان می رسد.
نسخه نصب شده: 1.0
آخرین نسخه موجود: 2.0
06 ژوئن توسعه دهنده نسخه جدید (3.0) را منتشر می کند. دوره 90 روزه شروع می شود و در 31 جولای به پایان می رسد.
نسخه نصب شده: 1.0
آخرین نسخه موجود: 3.0
11 ژوئن توسعه دهنده نسخه جدید (4.0) را منتشر می کند. دوره 90 روزه شروع می شود و در 31 جولای به پایان می رسد.
نسخه نصب شده: 1.0
آخرین نسخه موجود: 4.0
31 ژوئیه دوره 90 روزه به پایان می رسد. برنامه به صف به‌روزرسانی اضافه می‌شود و پس از برآورده شدن محدودیت‌ها، طبق رفتار به‌روزرسانی پیش‌فرض به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شود.
دوره 90 روزه شروع شده و در 31 جولای به پایان می رسد.
نسخه نصب شده: 1.0
آخرین نسخه موجود: 4.0
01 اوت محدودیت ها برآورده شده اند و بنابراین برنامه به آخرین نسخه موجود (4.0) به روز می شود.
نسخه نصب شده: 4.0
آخرین نسخه موجود: 4.0
15 اوت توسعه دهنده نسخه جدید (5.0) را منتشر می کند. یک دوره جدید 90 روزه شروع می شود و در 13 نوامبر به پایان می رسد.
نسخه نصب شده: 4.0
آخرین نسخه موجود: 5.0

حالت به‌روزرسانی را تنظیم نکنید

می‌توانید حالت به‌روزرسانی یک برنامه خاص را همانطور که در خط‌مشی AutoUpdateMode دستگاه زیر ذکر شده است، تنظیم نکنید:

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_MODE_UNSPECIFIED"
 },
],

هشدارهای مهم

در حالی که یک برنامه خاص در حالت اولویت بالا یا در دوره تعویق حالت تعویق قرار دارد، موارد زیر برای برنامه انتخاب شده نادیده گرفته می شوند:

 • محدودیت های شبکه - فیلد خط مشی مربوطه برای این AppAutoUpdatePolicy است.
 • پنجره تعمیر و نگهداری - فیلد خط مشی مربوطه برای این SystemUpdate است.