Kompleksowe zasady dotyczące spotkań

W przypadku kompleksowej integracji spotkań obowiązują poniższe zasady.

Wymagania zgodności

Odpowiednie zasady platformy

Odpowiednie zasady integracji