Google Workspace Marketplace program politikaları

Son güncelleme tarihi: 15 Haziran 2022

Workspace Marketplace'i kullanan herkes için olumlu bir deneyim sağlanması için tüm geliştiriciler aşağıdaki Google Workspace Marketplace program politikalarına uymalıdır.

Bu politikaların ihlali; Google Workspace Marketplace erişiminin reddedilmesi, uygulamanızın devre dışı bırakılması, girişlerinizin Google Workspace Marketplace'ten kaldırılması, gelecekteki girişlerin yüklenmesi için engellenenler listesine alınma veya Google Hesabınızın silinmesine neden olabilir. Bu politikalar değişebileceğinden, bunları zaman zaman tekrar kontrol etmeyi unutmayın.

Uygulama Girişi Politikası

Google, yayınlamadan önce veya sonra aşağıdaki ölçütleri kontrol etme hakkını saklı tutar. Bu, bir koşul olarak Google Workspace Marketplace'te yayınlanmaya devam eder:

 • Girişin kendisi ve sitenizde bağlantı verdiği web sayfası; Google Workspace Marketplace Program Politikaları, Google API'leri markalama kuralları ve Google Workspace Marketplace Geliştirici Sözleşmesi'ne uygun olmalıdır.
 • Giriş işletmeyle ilgili olmalıdır.
 • Uygun durumlarda Google Workspace kullanıcılarının başka bir kullanıcı adı ve şifre girmelerine gerek kalmadan otomatik olarak hesap oluşturup giriş yapmasına olanak tanımak için girişte, OAuth2'yi destekleyen bir uygulamanın reklamı yer almalıdır.
 • Giriş, alan yöneticisi tarafından yüklendikten sonra son kullanıcıdan hiçbir zaman yetkilendirme izni istememesi gereken, yüklenebilir bir uygulama olan ürünün reklamını yapmalıdır.
 • Giriş, Google Workspace ile entegrasyon için bir veya daha fazla temel Google Workspace Hizmetleri API'sini kullanan yüklenebilir bir uygulama olmalıdır. Temel Google Workspace Hizmetleri, https://workspace.google.com/terms/user_features.html sayfasında listelenen hizmetlerdir.

Google, uygulamanızın yukarıdaki listeleme kriterlerinden birini veya daha fazlasını karşılamadığını belirlerse girişinizin durumunu sizin adınıza "yayından kaldırıldı" olarak değiştirir ve Marketplace SDK'sında sağlanan "Geliştirici e-postanızda" değişiklik yapılması için istek içeren bir açıklama e-postası gönderir.

Spam ve Yerleşim

Geliştiriciler, Google Workspace Marketplace'te mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunma konusunda önemli iş ortaklarıdır.

Tekrar Eden İçerik

Geliştiricilerin, ilgili geliştirici hesaplarının veya satış ortaklarının Workspace Marketplace'te aynı deneyimleri ya da işlevleri sunan birden fazla uygulama göndermesine izin verilmez. Uygulamalar kullanıcılara benzersiz içerik veya hizmet sunarak değer katmalıdır.

Anahtar Kelime Spam'ı

Anahtar Kelime Spam'ı, spam içerikli, olumsuz bir kullanıcı deneyimine yol açacak şekilde, bir uygulamanın sıralamasını değiştirmek amacıyla açıklama meta verilerine yanıltıcı, alakasız veya aşırı sayıda anahtar kelime ekleme uygulamasıdır.

Uygulamanın adı, açıklamaları, simgeleri, kart banner'ı, ekran görüntüleri ve geliştirici adı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yanıltıcı, yanlış biçimlendirilmiş, açıklayıcı olmayan, alakasız, lüzumsuz veya uygunsuz meta veriler içeren uygulamalara izin verilmez. Geliştiriciler anahtar kelimeleri uygun şekilde ve bağlam içinde kullanan, net ve iyi yazılmış bir açıklama sunmaya odaklanmalıdır.

Anahtar Kelime Spam'ına örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

 • Popüler üçüncü taraf marka adlarından yararlanmak dahil, önemli bir katma değer sağlamayan sitelerin/markaların/anahtar kelimelerin listelenmesi.
 • Bölgesel konum listeleri
 • Genel kitle için uygun olmayan kaba veya küfürlü dil
 • Aynı anahtar kelimenin 5 defadan fazla doğal olmayan bir şekilde tekrarlanması
 • Uygulama başlığında, marka adınızda olmayan emojiler, ifadeler veya tekrarlanan özel karakterlerin kullanılması
 • Marka adınızda yoksa BÜYÜK HARFLİ kelimeler
 • Ürün açıklamasında ilişkilendirilmemiş veya anonim kullanıcı görüşleri

Kullanıcı Puanları, Yorumlar ve Yüklemeler

Geliştiriciler, Workspace Marketplace'teki hiçbir uygulamanın yerleşimini hileli bir şekilde değiştirmeyi denememelidir. Bu kural, sahte veya teşviğe dayalı indirmeler, yorumlar, puanlar gibi kural dışı yöntemlere başvurarak ürünün puanını yükseltme, yorumlarını şişirme veya yükleme sayılarını artırmayı içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Puanlar ve yorumlar politikası hakkında daha fazla bilgi edinin.

İşlevler

Tek amacı başka bir uygulama yüklemek veya başlatmak olan bir uygulama yayınlamayın. Bozuk işlevlere sahip uygulamalara izin verilmez.

Bildirimleri Kötüye Kullanma

Spam, reklam, tanıtım, kimlik avı girişimi veya kullanıcının Google Workspace ürünleriyle olan deneyimine zarar veren istenmeyen mesajlar göndererek bildirimleri kötüye kullanan veya kötüye kullanımla ilişkili uygulamalara izin verilmez.

Mesaj Spam'i

Kullanıcıya mesajın içeriğini ve kimlere gönderileceğini onaylama imkanı vermeden onun adına ileti gönderen uygulamalara izin verilmez.

Bu şartların yanı sıra, herkese açık tüm uygulamalar Marketplace inceleme yönergelerine de uymalıdır.

Kullanıcı Verilerinin Gizliliği

Verilerin toplanması, kullanılması ve paylaşılması da dahil olmak üzere, kullanıcı verilerini (ör. kullanıcı tarafından sağlanan veya bir kullanıcı ya da kullanıcının Ürün kullanımı hakkında toplanan bilgiler) nasıl kullandığınız konusunda şeffaf olmalısınız. Veri kullanımınızı, açıkladığınız uygulamalarla sınırlandırmanız gerekir. Google API hizmetleri Kullanıcı Verileri politikasına uymanız gerekir.

Bu politika, Workspace Marketplace'in minimum kullanıcı verisi gizliliği şartlarını belirler. Ürününüzün veya sizin geçerli yasalara uymanız gerekir.

Kişisel veya Hassas Kullanıcı Verileri

Gizlilik Politikası ve Güvenli İletim Yayınlama

Ürününüz kişisel veya hassas kullanıcı verilerini (kimliği tanımlayabilecek bilgiler, finans ve ödeme bilgileri, sağlık bilgileri, kimlik doğrulama bilgileri, web sitesi içeriği ve kaynakları, form verileri, web'de gezinme etkinliği, kullanıcı tarafından sağlanan içerik ve kişisel iletişimler dahil) işliyorsa Ürününüz:

 • Bir gizlilik politikası yayınlayıp
 • Modern kriptografi aracılığıyla iletme de dahil olmak üzere kullanıcı verilerini güvenli bir şekilde işlemelidir.

Gizlilik Politikası Şartları

Gizlilik politikanız, Google API politikası şartlarına uygun olmalıdır. Gizlilik politikası, ürün içi açıklamalarla birlikte Ürününüzün, paylaşıldığı tarafların türleri de dahil olmak üzere kullanıcı verilerini nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını eksiksiz bir şekilde açıklamalıdır.

Bir bağlantı sağlayarak politikayı erişilebilir hale getirmeniz gerekir:

 • Google Marketplace SDK'sında belirlenen alanda
 • OAuth istemci yapılandırmanızda (daha fazla bilgi)

Belirgin Açıklama Gereksinimi

Ürününüz, uygulama girişinde ve kullanıcı arayüzünde belirgin şekilde açıklanan işlevlerle yakından ilgili olmayan kişisel veya hassas kullanıcı verilerini işliyorsa bu verileri toplamadan önce:

 • Kullanıcı verilerinin nasıl kullanılacağını belirgin bir şekilde açıklamalı ve
 • Bu tür kullanımlar için kullanıcıdan izin alma.

Diğer Koşullar

 • Finansal veya ödeme bilgilerinizi herkese açık şekilde paylaşmayın.
 • Kimlik doğrulama bilgilerini herkese açık şekilde paylaşmayın.

Kullanıcı Verilerinin Sınırlı Kullanımı

Kişisel ve hassas kullanıcı verilerine tek bir amaçla erişildikten sonra, elde edilen kullanıcı verilerini kullanımınız aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır. Bu şartlar hem elde edilen ham veriler hem de ham verilerden toplanan, anonimleştirilmiş, kimliği gizlenen veya türetilen veriler için geçerlidir. Ayrıca, kazınmış içerikler veya başka şekilde otomatik olarak toplanan kullanıcı verileri için de geçerlidir.

 1. Kullanıcı verisi kullanımınızı tek amacınızı sağlamak veya iyileştirmekle sınırlama
 2. Kullanıcı verilerini yalnızca üçüncü taraflara aktarın
  1. Tek amacınızı sağlamak veya iyileştirmek için gerekirse;
  2. Yürürlükteki yasalara uymak için;
  3. Kötü amaçlı yazılım, spam, kimlik avı veya diğer sahtekarlık ya da kötüye kullanıma karşı koruma sağlamak veya
  4. kullanıcıdan açık şekilde izin aldıktan sonra geliştiricinin birleşmesi, satın alınması veya varlıklarının satışı kapsamında.
 3. Aşağıdaki durumlar haricinde kullanıcı verilerinin şahıslar tarafından okunmasına izin verilmemelidir:
  1. kullanıcıdan belirli verilerin okunmasına (ör. şifresini kaybettikten sonra bir kullanıcının ürüne veya hizmete yeniden erişmesine yardımcı olma) yönelik açık izin alınması;
  2. veriler; geçerli gizlilik ve yargı alanının diğer yasal şartlarına uygun olarak toplanıp anonimleştirilir ve dahili işlemler için kullanılır;
  3. Güvenlik nedeniyle gerekli olması (ör. kötüye kullanımın incelenmesi) veya
  4. yerine getirmeniz gerekir.

Kısıtlanmış Kapsamlar aracılığıyla elde edilen verileri kullanımınız, Google API Hizmetleri Kullanıcı Verileri'nin şartlarına uygun olmalıdır. (İlgili izinleri isteme bölümüne bakın)

İçerik Politikaları

İçerik politikalarımız, ürününüzün kullanıcılara gösterdiği reklamlar ve barındırdığı veya bağlantı verdiği, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler de dahil olmak üzere Ürününüzün içeriği için geçerlidir. Ayrıca bu kurallar, geliştirici adınız ve listelenen geliştirici web sitenizin açılış sayfası dahil olmak üzere Workspace Marketplace'te herkese açık olarak gösterilen geliştirici hesabınızdaki tüm içerikler için de geçerlidir.

Cinsel İçerik

Müstehcen materyal, çıplaklık, sansürlenmemiş cinsel eylemler ve pornografik içerik dahil olmak üzere cinsel içerik barındıran veya tanıtan uygulamalara izin vermeyiz. Buna, ticari pornografi sitelerine trafik yönlendirmek de dahildir. Ücret karşılığında cinsel eylemi teşvik eden uygulamalara izin verilmez. Ayrıca ensest, hayvanlarla cinsel ilişki, nekrofili veya rıza dışı cinsel eylemleri teşvik eden içeriklere de izin verilmez. Sanatsal, eğitim amaçlı, bilimsel veya kültürel çıplaklığa yer veren içeriklere genellikle izin verilir ancak bu içerikler Ürününüzün görünürlüğünü etkileyebilir.

Birisi size ait çıplaklık içeren, cinsel içerikli olan veya olmayan mahrem ve müstehcen resim ya da videoyu sakladıysa veya dağıttıysa lütfen bize bildirin.

Kaba dil ve küfür

Müstehcen, küfürlü veya argo dil kullanmayın.

Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz veya İstismar

Google, çocukların cinsel istismarı nitelikli materyallere (CSAM) karşı sıfır tolerans politikasına sahiptir. Çocukların istismar veya taciz edildiği içerikleri oluşturmayın, yüklemeyin ya da dağıtmayın. Bu içeriklere, çocukların cinsel istismarı nitelikli materyallerin tümü dahildir. Google ürünlerinde, bir çocuğu istismar ediyor olabilecek içeriklerle karşılaşırsanız lütfen bize bildirin. İnternette başka bir yerde söz konusu içerikle karşılaşırsanız lütfen doğrudan ülkenizdeki ilgili kurumla iletişime geçin.

Daha geniş çapta ifade etmek gerekirse Google, ürünlerimizin çocukları tehlikeye atacak şekilde kullanımını yasaklamaktadır. Bu, çocuklara karşı aşağıdaki gibi yıkıcı ve taciz edici davranışları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Cinsel temas amacıyla çocukları kandırmak için yapılan planlı eylemler (ör. bir çocukla internet üzerinden veya gerçek hayatta cinsel temas kurmak ve/veya çocuğa cinsel içerikli resim göndermek ya da almak için çocukla internette arkadaş olmak)
 • "Cinsel şantaj" (ör. bir çocuğun mahrem görüntülerine erişilerek veya erişildiği iddia edilerek çocuğun tehdit edilmesi veya çocuğa şantaj yapılması);
 • Küçüğün cinselleştirilmesi (örneğin, çocukların cinsel istismarını tasvir veya teşvik eden ya da destekleyen veya çocuklara, çocukların cinsel istismarına yol açabilecek şekilde yer verilen görüntüler) ve
 • Çocuk ticareti (ör. bir çocuğun ticari cinsel istismar için pazarlanması veya buna teşvik edilmesi).

Bu tür içerikleri kaldırırız ve ABD Ulusal Kayıp ve Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ne ihbarda bulunmak, ürün özelliklerine erişimi sınırlamak ve hesapları devre dışı bırakmak da dahil olmak üzere gerekli işlemleri gerçekleştiririz. Bir çocuğun taciz, istismar veya insan ticareti tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ya da bu tür davranışlara maruz kaldığını düşünüyorsanız derhal polise başvurun. Durumu polise bildirmenize rağmen hâlâ yardıma ihtiyaç duyuyorsanız ya da bir çocuğun ürünlerimizde şu an veya geçmişte tehlikeye atıldığı konusunda endişeleriniz varsa bu durumu Google'a bildirebilirsiniz.

Reşit Olmayan Kişilerin İzinsiz Görüntüleri

Çocuğun ebeveyni, velisi veya yasal temsilcisinin açık izni olmadan küçüklerin resimlerini saklamayın veya dağıtmayın. Birisi, bir küçüğün resmini gerekli izni almadan saklamış veya dağıtmışsa lütfen us bildirin.

Şiddet ve Kan

Temel amacı insanları sarsmak, üzmek veya asılsız bilgiler vermek olan, gerçekçi insanların veya hayvanların yer aldığı, şiddet ya da kan barındıran içerikleri saklamayın veya dağıtmayın. Buna parçalanmış cesetler veya organları kesilmiş cesetlerin yakın çekimleri gibi son derece rahatsız edici materyaller dahildir. Önemli miktarda kan içeren içerikler gibi sansürsüz materyallere veya sansürlenmemiş şiddete eğitici, belgesel, bilimsel veya sanatsal bağlamlarda izin verilebilir. Ancak kullanıcıların neler olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için yeterli bilgi sağlamaya lütfen özen gösterin. Bazı durumlarda içerik, platformlarımızda hiçbir şekilde kalmasına izin veremeyeceğimiz derecede şiddet barındırabilir veya sarsıcı olabilir. Son olarak, başkalarını belirli şiddet eylemlerini gerçekleştirmeye teşvik etmeyin.

Taciz, Tehdit ve Zorbalık

Başkalarını taciz etmeyin, zorbalık yapmayın veya tehdit etmeyin. Ayrıca bu ürünün, başkalarını söz konusu etkinliklere dahil etmek veya teşvik etmek için kullanılmasına da izin verilmez. Buna; bir kişiyi suistimal amacıyla hedef göstermek, ciddi derecede zarar vermekle tehdit etmek, istenmeyen bir biçimde cinsel meta olarak göstermek, tehdidi gerçekleştirmek için başka birinin özel bilgilerini ifşa etmek, şiddet veya trajedi hedeflerini aşağılamak veya küçümsemek, başkalarını bu tür faaliyetlere teşvik etmek ya da bir kişiyi başka şekillerde taciz etmek de dahildir. İnternet üzerinden tacizin birçok yerde yasa dışı olduğunu ve hem tacizde bulunan hem de mağdur açısından gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğurabileceğini unutmayın. Zarar verme tehdidi veya diğer tehlikeli durumlarla ilgili bize bilgi verilmesi durumunda, sizi ilgili yetkililere bildirmek de dahil olmak üzere gerekli işlemleri yapabiliriz.

Nefret söylemi

Nefret söyleminde bulunmayın. Nefret söylemi; şiddeti, ayrımcılığı, küçük düşürmeyi teşvik eden veya hoş gören ya da temel amacı ırk veya etnik köken, din, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre bireylere veya gruplara karşı nefret uyandırmaktır.

Buna ek olarak, yukarıdaki tanımın kapsamında olmayan ve genel olarak nefret barındıran içerikler barındırması durumunda ürününüzün görünürlüğü etkilenebilir.

Şiddet Yanlısı Örgütler ve Hareketler

Bilinen devlet dışı, şiddet yanlısı örgütler ve hareketlerin bu ürünü herhangi bir amaçla kullanmasına izin verilmez. Bu tür grupların faaliyetlerini kolaylaştıran veya teşvik eden içerikleri (ör. üye toplama, çevrimiçi veya çevrimdışı faaliyetleri koordine etme, zarar verebilecek broşürler ya da başka materyaller paylaşma, şiddet yanlısı devlet dışı örgütlerin ideolojilerini teşvik etme, terör eylemlerini teşvik etme, şiddeti teşvik etme veya devlet dışı örgütler tarafından yapılan saldırıları övme amaçlı içerikler) dağıtmayın. İçeriğe bağlı olarak, kullanıcı aleyhine işlem de yapabiliriz. Devlet dışı, şiddet yanlısı örgütlerle ilgili içeriğe eğitici, belgesel, bilimsel veya sanatsal bağlamlarda izin verilebilir. Ancak kullanıcıların bağlamı doğru bir şekilde anlamaları için yeterli bilgi sağlanmalıdır.

Kimliğe Bürünme ve Kimlikle İlgili Yanlış Beyan

Bir kişinin veya kuruluşun kimliğine bürünmeyin veya kendinizi yanlış tanıtmayın. Sizin veya ürününüzün başka bir şirket veya kuruluş tarafından yetkilendirilmiş, onaylanmış veya üretilmiş olduğunu beyan etmeyin. Bir kullanıcının/sitenin kimliği, nitelikleri, sahipliği, amacı, ürünleri, hizmetleri veya işi hakkında yanıltıcı bilgiler vermeyin.

Ayrıca, sahipliklerini veya birincil amaçlarını yanlış beyan eden ya da gizleyen içerik veya hesaplar da buna dahildir. Örneğin, sizinkinden farklı bir ülkedeki kullanıcılara politika, sosyal sorunlar veya toplumu ilgilendiren konularla alakalı içerik yönlendirirken menşe ülkenizi ya da kendinizle ilgili diğer önemli bilgileri yanlış beyan etmek veya kasıtlı olarak gizlemek yasaktır. Parodi veya hiciv yayınlanmasına ya da rumuz veya takma ad kullanılmasına izin veriyoruz. Sadece, okuyucuları gerçek kimliğiniz konusunda yanıltabilecek içeriklerden kaçının.

Geliştiriciler kullanıcıları Workspace Marketplace'i taklit eden ya da kendisini Workspace Marketplace olarak gösteren başka sitelere yönlendirmemeli veya bağlantı sağlamamalıdır. Ürününüz ve sunduğu kullanıcı deneyimi de bir kullanıcının işletim sistemi veya tarayıcısının işlevini ya da uyarılarını taklit etmemelidir.

Cihaz ayarlarında yapılan değişiklikler, kullanıcının bilgisi ve onayıyla yapılmalı, kullanıcı tarafından kolayca tersine çevrilebilmelidir.

Yanıltıcı uygulamalar, sahtekarlıklar ve hileler

Sahtekarlık veya dolandırıcılık yapmak için kullanıcıları aldatan, yanıltan veya kafalarını karıştıran davranışlarda bulunmayın. Buna, "kısa yoldan zengin olma" planları, devlet bağışlarıyla ilgili sahte dolandırıcılıklar, yardım amaçlı dolandırıcılık, piyango, çekiliş ve sahte hesap satışı ya da saadet zincirleri dahildir.

Ürününüzün işleviyle ilgili yanlış beyanda bulunmayın ve ürünün birincil amacına hizmet etmeyen ve belirgin olmayan işlevlere yer vermeyin. Ürününüzün açıklamalarında işlev doğrudan belirtilmeli, böylece kullanıcıların ekledikleri ürünle ilgili net bir fikir sahibi olması sağlanmalıdır. Örneğin, ürünler şunları içermemelidir:

 • Uygulanması mümkün olmayan veya doğrudan uygulama tarafından sağlanmayan, iddia edilen işlevler
 • Uygulamanın veya geliştiricinin Workspace Marketplace'teki mevcut durumunu ya da sıralamasını yanlış beyan eden (ör. "Bir Numaralı Uygulama") Marketplace girişi de dahil olmak üzere tüm meta veriler

Açıklama alanı boşsa veya simgesi ya da ekran görüntüleri eksikse ürününüz reddedilir. Ürününüzün içerik, başlık, simge, açıklama veya ekran görüntülerinde yanlış ya da yanıltıcı bilgiler varsa bu bilgileri kaldırabiliriz.

Yanıltıcı İçerik veya Davranış

İçerik, başlık, açıklama ve ekran görüntüleri de dahil olmak üzere hiçbir yerde kullanıcıları aldatan, yanıltan veya kafa karışıklığı yaratan içerikler dağıtmayın. Bu kural kapsamına aşağıdakiler dahildir:

Sivil ve demokratik süreçlerle ilgili yanıltıcı içerik: Bariz şekilde yanlış olan ve sivil ya da demokratik süreçlere katılımı veya güveni önemli ölçüde sarsabilecek içerik. Buna, resmi devlet kayıtlarıyla çelişen halk oylaması prosedürleri, yaş / doğum yerine dayalı siyasi aday uygunluğu, seçim sonuçları veya nüfus sayımına katılım ile ilgili bilgiler dahildir. Ayrıca, siyasi bir kişinin veya resmi görevlinin hayatını kaybettiği, kazaya karıştığı ya da ani bir ciddi rahatsızlık geçirdiği yönünde yanlış iddiaları da kapsar.

Zararlı komplo teorileriyle ilgili yanıltıcı içerikler: Şahıs veya grupların sistematik bir şekilde geniş kapsamlı zarara neden olan eylemlerde bulunduğuna inandıran ve bu tür görüşleri destekleyen içerikler. Buna, somut kanıtlarla çürütülmüş ve şiddete yol açan veya şiddeti teşvik eden içerikler dahildir.

Zararlı sağlık uygulamalarıyla ilgili yanıltıcı içerik: Bireylere ciddi fiziksel veya duygusal zarar verebilecek ya da kamu sağlığının ciddi biçimde zarar görmesine neden olabilecek uygulamalara katılmayı özendiren veya teşvik eden sağlıkla ilgili ya da tıbbi yanıltıcı içerik.

İçeriği çarpıtılmış medya: Kullanıcıları yanıltacak ve ciddi bir zarar riski oluşturabilecek şekilde teknik olarak manipüle edilmiş veya değiştirilmiş medya.

Yanıltıcı içeriğe eğitici, belge niteliği taşıyacak, bilimsel veya sanatsal bağlamlarda izin verilebilir, ancak kullanıcıların bu bağlamı doğru bir şekilde anlamaları için yeterli bilgi sağlamaya özen gösterin. Bazı durumlarda bu içeriğin, platformlarımızda hiçbir şekilde kalmasına izin verilmeyebilir.

Fikri Mülkiyet

Patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı ve diğer mülkiyet hakları dahil olmak üzere başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyin ve fikri mülkiyet haklarının ihlalini teşvik etmeyin veya bu tür ihlallere neden olmayın. Telif hakkı ihlali iddiası konusunda açıkça yapılan bildirimleri yanıtlıyoruz. Daha fazla bilgi edinmek veya bir DMCA talebinde bulunmak için bu aracı kullanın. Ek olarak, fikri mülkiyet haklarını ihlal edebileceğine inandığımızda Ürününüzün görünürlüğü etkilenebilir.

Ayrıca, telif hakkıyla korunan içeriğe veya medyaya yetkisiz erişimi, bunların indirilmesini veya yayınını teşvik eden, kolaylaştıran ya da sağlayan ürünlere veya hizmetlere de izin vermeyiz.

Tehlikeli ve Yasa Dışı Faaliyetler

Bu ürünü yasa dışı faaliyetlerde bulunmak veya insanlara ya da hayvanlara ciddi ve anında zarar verebilecek etkinlikleri, ürünleri, hizmetleri veya bilgileri tanıtmak için kullanmayın. Ürününüzde tecavüz, yasa dışı seks işçiliği veya reçeteli ilaçların reçetesiz satışı gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunmayın veya bunların tanıtımını yapmayın.

Bu tür içeriklerle ilgili eğitsel, belgesel, bilimsel veya sanatsal amaçlı genel bilgilere izin versek de içeriğin doğrudan zarar vermeyi kolaylaştırdığı veya yasa dışı faaliyetleri teşvik ettiği durumlarda çizgi çekiyoruz. Yasa dışı faaliyetlerle ilgili bildirim aldığımızda, sizi ilgili yetkililere bildirmek de dahil olmak üzere gerekli işlemleri yaparız.

Yasal düzenlemelere tabi olan ürünler

Alkol, kumar, ilaçlar, onaylanmamış gıda takviyeleri, tütün, havai fişekler, silahlar veya sağlıkla ilgili/tıbbi cihazlar da dahil olmak üzere yasal düzenlemelere tabi ürün ve hizmetleri satmayın, tanıtmayın, satışını kolaylaştırmayın ya da tanıtmayın.

Çevrimiçi kumarhaneler, spor bahisleri, piyangolar veya nakit ya da diğer türden ödül veren beceri oyunları dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere, internette kumar oynamayı kolaylaştıran içerik veya hizmetlere izin verilmez.

Kötü amaçlı yazılım ve diğer kötü amaçlı içerikler

Ağların, sunucuların, son kullanıcı cihazlarının veya diğer altyapıların çalışmasına zarar veren veya müdahalede bulunan kötü amaçlı yazılımları veya içerikleri iletmeyin. Buna kötü amaçlı yazılımların, virüslerin, zararlı kodların veya diğer zararlı ya da istenmeyen yazılımların ya da benzer içeriklerin doğrudan barındırılması, yerleştirilmesi veya iletilmesi de dahildir. Virüs bulaştıran, pop-up'lara neden olan, kullanıcının izni olmadan yazılım yüklemeye çalışan veya kötü amaçlı kodlar aracılığıyla kullanıcıları başka şekilde etkileyen içerikler de bu kapsamdadır. Daha fazla bilgi edinmek için Güvenli Tarama Politikalarımıza bakın.

Google'ın veya üçüncü tarafların ağlarının, sunucularının veya diğer altyapılarının çalışmasına zarar veren veya müdahalede bulunan içeriğe izin vermeyiz. Google Workspace Marketplace'te casus yazılım, kötü amaçlı komut dosyaları ve kimlik avı dolandırıcılıkları da yasaktır.

Sisteme Müdahale ve Kötüye Kullanım

Bu ürünü kötüye kullanmayın ve Google'a ya da başkalarına ait ağların, cihazların veya diğer altyapıların çalışmasına zarar vermeyin, bozmayın veya olumsuz yönde etkilemeyin. Buna ürünün veya hizmetlerinin herhangi bir özelliğinin kalitesinin düşürülmesi, engellenmesi veya özelliği olumsuz etkileyecek müdahaleler dahildir.

 • Ödeme duvarlarını veya giriş kısıtlamalarını atlatmak gibi amaçlarla web sitelerindeki içeriğe yetkisiz erişimi kolaylaştıran ürünlere veya hizmetlere izin vermeyiz.
 • Kripto para birimi madenciliğine izin vermeyiz.
 • Geliştiriciler kod karartmamalı veya uygulamalarının işlevselliğini gizlememelidir. Bu, uygulama paketi tarafından getirilen harici kod veya kaynaklar için de geçerlidir. Aşağıdaki biçimler de dahil olmak üzere sadeleştirmeye izin verilir:
  • Boşlukların, yeni satırların, kod yorumlarının ve blok ayırıcıların kaldırılması
  • Değişken ve işlev adlarının kısaltması
  • Dosyaları birlikte daraltma

Güvenlik Açıkları

Ürününüz başka bir uygulamanın, hizmetin, tarayıcının veya sistemin güvenliğini ihlal etmek üzere istismar edilebilecek bir güvenlik açığıyla ilişkiliyse ürününüzü Workspace Marketplace'ten kaldırabilir ve kullanıcıları korumak için başka önlemler alabiliriz. Böyle bir durumda, ürünü geri yüklemek için gereken düzeltme adımlarıyla ilgili olarak sizinle iletişime geçilebilir.

Aldatıcı Yükleme Taktikleri

Uygulamalar sorumlu bir biçimde pazarlanmalıdır. Uygulamanın vaat ettiği işlevler, uygulama girişinde açık ve şeffaf bir şekilde belirtilmelidir. Herhangi bir kullanıcı etkileşiminin sonucu, kullanıcıyla belirlenen makul beklentilere uygun olmalıdır. Aldatıcı yükleme taktiklerini kullanan veya bu taktiklerden faydalanan uygulamalar Workspace Marketplace'ten kaldırılacaktır.

Yanıltıcı yükleme taktikleri şunları içerir:

 • Workspace Marketplace uygulama girişinden önce, satışı destekleyen pazarlama içeriği hakkında net olmayan veya göze çarpmayan açıklamalar.
 • Dağıtım akışınızın bir parçası olan yanıltıcı etkileşimli öğeler. Buna, bir uygulamanın yüklenmesinden başka bir sonucu ima eden yanıltıcı harekete geçirici mesaj düğmeleri veya formlar da dahildir.
 • Reklamı yapılan işleve erişmek için alakasız bir kullanıcı işlemi gerektirme.

İzin Kullanımı

İzin istekleri kullanıcılar için anlamlı olmalı ve uygulamanızın çalışması için gereken kritik bilgilerle sınırlı olmalıdır.

İhtiyacınız olmayan bilgilere erişim isteğinde bulunmayın. Yalnızca uygulamanızda mevcut özellikleri veya hizmetleri uygulamak için gerekli olan minimum, teknik olarak uygun erişim kapsamına erişim isteyin ve erişimi gereken minimum veri miktarıyla sınırlayın. Henüz kullanıma sunulmamış hizmet veya özelliklerde işe yarayabilecek bilgilere erişim isteğinde bulunarak kullanıcı verilerine erişiminizin "gelecekte güvence altına alınmasına" çalışmayın.

Mümkün olduğunda bir bağlam çerçevesinde izin isteyin. Kullanıcıların verilere neden ihtiyaç duyduğunuzu anlamaları için kullanıcı verilerine erişim iznini bir bağlam çerçevesinde (artımlı yetkilendirme üzerinden) isteyin.

Google API Hizmetleri Kullanıcı Verileri Politikası'nda belirtilen şartlara uymanız gerekir.

Ürünlerdeki Reklamlar

Google, Google Workspace ürünleriyle entegre olan üçüncü taraf uygulamalarında reklam yayınlanmasına izin vermez.

Reklamlar, içerik inceleme ve geliştirici şartlarına uygunluk açısından Ürününüzün bir parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle, reklamlar yukarıdaki içerik politikalarına uygun olmalıdır.

Reklam Bağlamı ve İlişkilendirme

Reklamlar bağlam içinde sunulmalı veya hangi ürünle birlikte sunulduğu açıkça belirtilmelidir. Reklamlar, ayarlar yapılarak veya ürün tamamen kaldırılarak kolayca kaldırılabilmelidir. Reklamlar, sistem bildirimlerini veya uyarılarını simüle edemez ya da bunların kimliğine bürünemez.

Reklam Duvarları

Bir uygulamayı tam anlamıyla kullanabilmeleri için kullanıcıları reklamları tıklamaya veya reklamcılık amacıyla kişisel bilgilerini vermeye zorlamak, kötü bir kullanıcı deneyimine yol açar ve yasaktır.

Üçüncü Taraf Reklamlarını ve Web Sitelerini Engelleme

Ürününüzle ilişkili reklamlar, üçüncü taraf web sitesindeki veya uygulamasındaki hiçbir reklamı engelleyemez. Yalnızca aşağıdaki ölçütlerin tümünün karşılanması durumunda, üçüncü taraf web sitesinin yanında reklam gösterebilirsiniz:

 • Bu davranış kullanıcıya net bir şekilde açıklanmaktadır.
 • Bu reklamların gösterildiği yerlerde reklam kaynaklarına açıkça atıfta bulunulur.
 • Reklamlar, web sitesinin hiçbir yerel reklamını veya işlevini engellemez.
 • Reklamlar, üçüncü taraf web sitesindeki yerel reklamları veya içeriği taklit etmez ya da bunların kimliğine bürünmez ve kimliğe bürünme ve yanıltıcı davranış ile ilgili içerik politikasına uymaz.

AdSense politikaları uyarınca, AdSense şu anda Ürünlerde reklam yayınlamak için kullanılamamaktadır.

Kullanıcılardan Ödeme Kabul Etme

Ürününüz aracılığıyla satış amacıyla hassas kişisel bilgiler topluyorsanız aşağıdaki koşullara uymanız gerekir:

 • Tüm kredi kartı ve diğer hassas kişisel bilgileri, gizlilik ve veri güvenliği yasaları ile ödeme kartı sektörünün kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde toplamalı, saklamalı ve iletmelisiniz.
 • Kullanıcıları yanıltmaktan kaçınmalısınız. Örneğin, sattığınız ürün veya hizmetleri açık ve dürüst bir şekilde açıklayın ve satış şartlarınızı (geri ödeme ve iade politikaları dahil) net bir şekilde yayınlayın.
 • Ürününüz temel işlevleri elde etmek için kullanıcının ödeme yapmasını gerektiriyorsa kullanıcının ürünü yükleyip yüklememeye karar verirken göreceğini açıklamada açıkça belirtmeniz gerekir.
 • Ürün veya hizmetlerin satıcısının Google değil siz olduğunuzu açıkça belirtmeniz gerekir.

Politika Yaptırımı

Kötüye kullanımı tekrarla

Pazar Yeri Dağıtım Sözleşmesi'nin veya bu Program Politikaları'nın ciddi ya da tekrarlanan şekilde ihlal edilmesi, geliştirici hesabınızın ve ilişkili olabilecek geliştirici hesaplarının askıya alınmasına neden olur. Ayrıca, Marketplace Workspace'i kullanmanız yasaklanabilir. Olağan dışı durumlarda bu, Google Hesabınızla ilişkili ilgili Google hizmetlerinin de askıya alınmasına neden olabilir. Telif hakkı ihlali de dahil olmak üzere, fikri mülkiyet hakkı ihlalinin tekrarlanması da hesabın kapatılmasına neden olur. Google'ın telif hakkı politikaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bu aracı kullanın.

Yasal Boşluktan Yararlanma

Amaçlanan sınırlamaları veya yaptırım işlemlerini atlatma girişimleri, geliştirici hesabınızın ve ilişkili olabilecek geliştirici hesaplarının derhal feshedilmesine neden olur.

Bildirimler ve İtirazlar

Ürününüzün Workspace Marketplace'ten kaldırılması durumunda, konuyla ilgili bir e-posta bildirimi ve varsa ek talimatlar alacaksınız. Tüm iletişimleri zamanında aldığınızdan emin olmak için lütfen Ürününüzle ilişkili geliştirici hesabının (Marketplace SDK API'sinde sağlandığı şekilde) harici taraflardan e-posta alabildiğini ve Spam olarak işaretlenmediğini doğrulayın.