Możesz tworzyć dodatki za pomocą Apps Script lub preferowanej infrastruktury hostingowej, łańcucha narzędzi programistycznych, systemu kontroli źródła, języka programowania i bibliotek kodu.
Za pomocą Apps Script każdy może tworzyć zaawansowane rozszerzenia w internetowym środowisku, które nie wymaga pisania dużych ilości kodu.
Zamiast Apps Script możesz utworzyć dodatek w dowolnym języku kodowania, pod warunkiem że możesz zwrócić prawidłowo sformatowany plik JSON, aby interfejs renderował się jako karty.
Uzyskaj pomoc, zgłoś błąd lub poproś o dodanie funkcji.
Chcesz zobaczyć, jak działają dodatki do Google Workspace?
Na kanale Google Workspace Developers znajdziesz wskazówki, porady i informacje o najnowszych funkcjach.