Google ürünlerini yapılandırma ve etkinlik verilerini gönderme

Bu sayfa, gtag.js kullanarak Google etiketini yapılandırması gereken geliştiriciler içindir. Google etiketi, kullanıcı arayüzündeki bazı ayarları düzenlemenize de olanak tanır. Google etiketi ayarlarınızı yapılandırma başlıklı makaleyi inceleyin.

Google etiketini yükledikten sonra, Google etiketi snippet'inden sonra kodunuzun herhangi bir yerinde gtag() komutlarını çağırabilirsiniz.

Bu sayfada şunları nasıl yapacağınız gösterilmektedir:

 1. config komutunu kullanarak web siteniz ile Google ürünleri arasında veri akışı sağlayın
 2. event komutunu kullanarak etkinlikleri Google ürünlerinize gönderin
 3. set komutunu kullanarak her etkinlikle birlikte gönderilen değerleri ayarlayın.

Başlamadan önce

Bu kılavuzda, aşağıdakileri yaptığınız varsayılmaktadır:

Veri akışını ayarlamak için şunlar gerekir:

 • Google etiketini yüklediğiniz web sitesinin koduna erişim
 • Google etiketine bağlamak istediğiniz Google ürününün etiket kimliği

Etiket kimliği nedir ve nerede bulunur? Etiket kimliği, bir Google etiketini tanımlar. Bir Google etiketinin birden fazla etiket kimliği olabilir. Örneğin, Google Ads kullanıyorsanız etiketinizin artık bir eski kimliği (AW) ve bir Google etiketi kimliği (GT) olmak üzere iki kimliği olur.

Google Ads'de iki etiket kimliğine sahip bir Google etiketinin gösterildiği ekran.

Etiket kimlikleri birbirinin yerine kullanılabilir. Aşağıdaki tabloda, hangi etiketlerin Google etiketiyle uyumlu olduğuna dair bir genel bakış sunulmuştur.

Ön numara Kimlik türü Açıklama
GT-XXXXXX Google etiketi Yeni oluşturulan her Google etiketi bir GT öneki ve benzersiz kimlik alır.
G-XXXXXX Google etiketi (eski ön ek) Google Analytics 4 etiketleri, G öneki ve benzersiz kimliğe sahip Google etiketleridir.
AW-XXXXXX Google etiketi (eski ön ek) Google Ads etiketleri, AW öneki ve benzersiz kimliğe sahip Google etiketleridir.
DC-XXXXXX Google etiketi (eski ön ek) Google Floodlight etiketleri, DC öneki ve benzersiz kimliğe sahip Google etiketleridir.

Universal Analytics (UA) etiketleri, Google etiketiyle (GT) uyumlu değildir.

Etiket kimliğinizi bulma:

1. Adım: Google ürünlerini etiketinize bağlayın

config komutu hakkında

config komutu, etkinlik verilerini göndermek istediğiniz Google ürünlerini belirtir. Komut aşağıdaki biçimdedir:

gtag('config', 'TAG_ID', {<additional_config_params>});

Ek yapılandırma parametreleri

İsteğe bağlı {<additional_config_params>} nesnesinde parametreler belirterek bir config komutunu ayarlayabilir ve genişletebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki parametreyi eklemek, Google Analytics sayfa görüntülemenin otomatik olarak gönderilmesini engeller:

gtag('config', 'TAG_ID', {'send_page_view': false});

Veri toplama ayarlarını belirleme

Bir Google ürünü için veri toplamayı ayarlamak istiyorsanız etiket kimliğiyle config komutunu ekleyin.

Örnek

Google etiketi (GT-XXXXXX), verileri kendisi için tanımladığınız Google Ads ve GA4 gibi hedeflere gönderir.

Aşağıdaki örnekte, bir Floodlight hedefine bağlı ikinci bir Google etiketi yüklemek için kodunuzu nasıl güncelleyeceğiniz gösterilmektedir.

Floodlight'a veri (etiket kimliği DC-ZZZZZZ) göndermek için ilk Google etiketini (etiket kimliği GT-XXXXXX) başlattıktan sonra başka bir config komutu ekleyin:

<head>
 ...
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXX"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
 gtag('js', new Date());
 gtag('config', 'GT-XXXXXX');
 gtag('config', 'DC-ZZZZZZ');
</script>
</head>

Ürüne özgü config davranışı

TAG_ID içinde belirtilen ürüne bağlı olarak, config komutu da bu ürün için belirli davranışlar başlatabilir. Örneğin, bazı durumlarda config komutu gtag.js'ye bir sayfa görüntüleme etkinliği başlatmasını bildirir.

config komutunun farklı ürünlere göre nasıl davrandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için ürüne özel belgeleri okuyun:

2. Adım: event ile veri gönderin

event komutu hakkında

event komutu, etkinlik verilerini config ile belirttiğiniz ürünlere göndermenizi sağlar. Komut aşağıdaki biçimdedir:

gtag('event', 'event_name', {
 'key': 'value',
});

Etkinlik adları ve anahtar/değer çiftleri hakkında

Önerilen etkinlikler: Önerilen etkinlikler, sizin uyguladığınız ancak önceden tanımlanmış anahtar/değer çiftlerine sahip olan etkinliklerdir. Bu etkinlikler, mevcut ve gelecekteki raporlama özelliklerinden yararlanmanıza olanak tanır.

Özel etkinlikler: Kendi etkinliklerinizi ve veri yapılarınızı tanımlamak için özel değerler girerek özel etkinlik gönderebilirsiniz.

Etkinlik oluşturma

Google etiketini başlattıktan sonra kodunuzun herhangi bir yerinde event yöntemini çağırabilirsiniz.

 1. Etkinlik tanımlayın. Önerilen bir etkinlik kullanıyorsanız standart etkinlik adlarını ve önceden tanımlanmış anahtar/değer çiftlerini kullandığınızdan emin olun.

 2. Etkinliğin ne zaman tetikleneceğini tanımlayın (örneğin, sayfa yüklendiğinde mi yoksa kullanıcılar bir düğmeyi tıkladığında mı tetiklensin).

Örnek

Aşağıdaki örnekte, bir kullanıcı bir düğmeyi tıkladığında bültene kaydolmaları ölçmenin bir olası yolu gösterilmektedir. Örnek, bir özel etkinlik kullanır ve bunu bir Google Analytics 4 mülküne gönderir.

<head>
  ...
  /* 1. Initialize the Google tag and gtag.js library */
  <!-- Google tag (gtag.js) -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
  <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'TAG_ID');
  </script>
</head>

<body>
  <script>
   let date = Date.now();
   /* 2. Define your event. */
   function newsletterSignup() {
    gtag('event', 'newsletter_signup', {
    'time': date,
    });
  }
  </script>
  ...
  /* 3. Trigger your event */
  <button type="submit" onlick="newsletterSignup()">Sign me up!</button>
  ...
</body>

İsteğe bağlı: set özelliğini kullanarak her etkinlikle birlikte veri gönderin

set komutu, sayfada bulunan sonraki her etkinlikle ilişkilendirilecek parametreleri tanımlamanızı sağlar.

Örneğin, aynı sayfada birden fazla etiket tarafından erişilebilmesi için campaign parametrelerini paylaşabilirsiniz.

Komut aşağıdaki biçimdedir:

gtag('set', 'parameterName');

Sonraki adımlar

Google ürün ve etkinliklerinizi ayarladıktan sonra temel Google etiketi yapılandırmasını tamamladınız.

Birden fazla ürün yönetiyor ve bu ürünlerin veri akışını daha ayrıntılı olarak yönetmek istiyorsanız Verileri gruplandırma ve yönlendirme bölümünü inceleyin.