ผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่และปรับขนาดเครือข่ายและอุปกรณ์จํานวนมากได้อย่างง่ายดาย