อัปโหลด Conversion และดาวน์โหลดรายงานโดยอัตโนมัติ

ใช้ Search Ads 360 API เพื่ออัปโหลด Conversion ออฟไลน์หรือแก้ไข Conversion ที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าบางรายอาจค้นหาผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์และคลิกโฆษณาของคุณ แล้วทำการซื้อแบบออฟไลน์ หากต้องการเชื่อมโยงจุดต่างๆ และระบุแหล่งที่มาของ Conversion ออฟไลน์เหล่านั้นกับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ ให้อัปโหลดข้อมูล Conversion ไปยัง Search Ads 360
ดาวน์โหลดรายงานไว้ใช้ในแอปพลิเคชันของคุณเอง คุณสามารถรวมข้อมูลที่ดาวน์โหลดเข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และเป้าหมายทางธุรกิจที่คุณมีอยู่แล้ว (เช่น จากระบบ CRM) เพื่อสร้างการรายงานภาพรวม
Search Ads 360 Reporting API เวอร์ชันใหม่พร้อมให้ใช้งานแล้ว โดย API ใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างรายงานที่กำหนดเองและผสานรวมข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชันและกระบวนการรายงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลรวมถึงการใช้ Search Ads 360 Reporting API เวอร์ชันใหม่